Mesto 2023. 12. 13.

Komárňanskú nemocnicu navštívili študenti slovenského gymnázia

Vedúca farmaceutka Nemocnica AGEL Komárno predstavila poskytovanie farmaceutickej a klinicko- farmaceutickej starostlivosti študentom Gymnázia v Komárne. Aj takto sa AGEL snaží motivovať mladých ľudí k štúdiu farmácie a vychovávať si budúcich kolegov.

Študenti 4. ročníka Gymnázia Ľ. J. Šuleka Komárno minulý týždeň navštívili Nemocničnú lekáreň Nemocnice AGEL Komárno. Exkurzia nadviazala na teoretickú prednášku PharmDr. H. Komjáthy, PhD., vedúcej farmaceutky Nemocnice AGEL Komárno, ktorá sa uskutočnila v priestoroch gymnázia ešte  v novembri, a v ktorej predstavila poskytovanie farmaceutickej a klinicko-farmaceutickej starostlivosti v nemocnici .

V rámci návštevy si študenti prezreli jednotlivé oddelenia lekárne, ako Oddelenie klinickej farmácie, Oddelenie zdravotníckych pomôcok, Oddelenie prípravy humánnych liekov a Oddelenie prípravy cytostatík. Na oddelení prípravy liekov Mgr. Csilla Gálová, farmaceut nemocnice,  predviedla praktickú ukážku prípravy kapsúl s obsahom nitrofurantoínu.

Študenti mali možnosť vypočuť si aj prednášku Mgr. M. Nesziovej, vedúcej sestry Oddelenia vnútorného lekárstva a geriatrie o správnom postupe hygieny rúk. Taktiež sa naučili ako si správne dezinfikovať ruky a následne výsledok dezinfekcie skontrolovali pod UV lampou. „Počas exkurzie študenti mali možnosť oboznámiť sa s každodennou prácou farmaceuta v prostredí nemocnice. Verím, že sme oslovili aspoň zopár študentov, ktorí sa rozhodnú pre farmáciu, ako pre svoje budúce povolanie. Zároveň ďakujem Mgr. Ildikó Földesovej a Mgr. Zdenke Bohušovej za podporu takéhoto projektu,“ uviedla vedúca farmaceutka PharmDr. Komjáthy Hajnalka.