Mesto 2016. 08. 03.

Komárno navštívil čínsky veľvyslanec

V utorok 2. augusta dopoludnia navštívil Komárno veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR LinLin. Na schôdzke s vedením mesta dominovala myšlienka uzatvorenia partnerského vzťahu medzi dvoma mestami, prehĺbenia hospodárskych a kultúrnych vzťahov. Mesto predstavilo svoje rozvojové plány.

Komárno navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, LinLin. Vzťahy medzi veľvyslanectvom a mestom sa začali rozvíjať už počas predchádzajúcich stretnutí, ale hlava čínskej diplomacie poctila svojou návštevou mesto na Dunaji po prvýkrát. Predstaviteľov čínskej delegácie privítal na Radnici primátor László Stubendek, viceprimátori Imre Knirs a Béla Keszegh, a prednosta mestského úradu, Tomáš Fekete.

Lin Lin uviedol, že na Slovensku navštívil už mnoho miest a aj napriek rôznym geografickým podmienkam objavil podobnosť medzi Slovenskom a Čínou. V oboch krajinách sú rozdiely medzi regiónmi, a v oboch je vidieť významný a sústavný rozvoj v posledných dvoch desaťročiach.

Čínsky veľvyslanec predostrel osobitnú žiadosť vedeniu mesta – myšlienku vytvorenia partnerského vzťahu medzi mestom Komárno a mestom Jingdezhen. Toto čínske mesto má 1,6 milióna obyvateľov, je svetoznáme svojou 1700 – ročnou výrobou porcelánu, zároveň však zohráva dôležitú úlohu vo farmaceutickom priemysle, strojárstve a ostatných odvetviach hi-techu. Mesto kladie čoraz väčší dôraz na rozvoj v oblasti cestovného ruchu, ročne ho navštívia milióny návštevníkov. Predstavitelia čínskej delegácie prišli aj s pozvaním predstaviteľov Komárna do svojho mesta na jeseň, čo by znamenalo výbornú príležitosť dozvedieť sa viac o ekonomike a kultúre mesta neďaleko Šanghaja. Podľa vyjadrenia veľvyslanca bude možné po nadviazaní partnerských vzťahov uskutočniť stretnutia s podnikateľmi a investormi, čo môže byť sľubný začiatok plodnej spolupráce pre obe strany.

Primátor Komárna László Stubendek zdôraznil, že vytvorenie partnerského vzťahu s čínskym mestom má veľkú perspektívu, veď k stretnutiam predstaviteľov došlo už niekoľkokrát. Toto stretnutie v Komárne je dôležitým krokom vpred, pretože predstavitelia čínskej delegácie sa mohli osobne presvedčiť o rôznych príležitostiach, ktoré ponúka naše mesto a o tom, že sa v ňom skrýva silný rozvojový potenciál.

Viceprimátor Béla Keszegh priblížil delegácii možnosti ekonomickej spolupráce, Slovensko nepredstavuje pre Čínu veľký trh, ale je tu príležitosť priblížiť sa trhu Európskej únie. Pripomenul, že Komárno má veľký potenciál, v blízkosti je letecká, námorná, železničná a cestná doprava, a mesto je pripravené prijať potenciálnych čínskych investorov a predstaviť im región. Pripravuje sa bulletin pre investorov v čínskom jazyku, v ktorom budú predstavené najzaujímavejšie príležitosti v meste. Diskutovalo sa aj na tému predstavenia Číny, o vyučovaní tohto jazyka na úrovni sekundárneho a terciárneho vzdelávania, čo umožní študentom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce v Komárne. Mesto s radosťou prevezme v tomto prípade úlohu sprostredkovateľa.

Viceprimátor Imre Knirs rozprával o možnostiach a príležitostiach rozvoja prístavu, ktorý môže byť jedným z najväčších rozvojových projektov najbližších rokov, a zároveň ktorý vyžaduje zapojenie vážnych strategických investorov. Podmienky v Komárne sú veľmi dobré, ale v súčasnej dobe prístav nie je dostatočne využívaný.

V druhej časti stretnutia sa konal pracovný obed, na ktorom mali hostia možnosť ochutnať regionálne delikatesy. Pri odchode veľvyslanec uviedol, že je presvedčený o sľubných partnerských vzťahoch medzi oboma mestami, čo môže znamenať začiatok plodnej spolupráce.

-B-
Mesto Komárno

China China1