Šport 2011. 07. 12.

Komárno Open 2011 – Turnaj v plážovom volejbale

Tohtoročný turnaj Komárno Open v plážovom volejbale bude rozdelený do dvoch dní. 

Termín: 23. júla 2011 muži – otvorený turnaj, 24. júla 2011 ženy, Old Boys (40 roční a starší), muži finále
Začiatok: 9.00 hod
Prezentácia: Do 8.30 hod. v každý deň konania turnaja pri športovej hale

Losovanie: Do 8.45 hod. v deň konania turnaja
Miesto: Pieskové ihriská VKSK pri futbalovom štadióne, v hoteli Bow Garden na ul. bis. Királya
Štartovné: 7 € na osobu (občerstvenie + tričko)

Stravovanie: Každý účastník si zabezpečí sám
Systém hry: Hrá sa podľa medzinárodných pravidiel plážového volejbalu. Systém turnaja bude družstvám oznámený pred začiatkom v závislosti od počtu prihlásených. Vynasnažíme sa každému účastníkovi zabezpečiť min. 4-5 zápasov. Vo finálovej časti mužov sa zúčastnia 4 najlepšie družstvá, pre ktoré usporiadateľ zabezpečí bezplatné ubytovanie.
Ceny: Družstvá žien a Old Boys umiestnené na 1.-3. mieste obdržia hodnotné ceny, naviac víťaz ženskej kategórie získa peňažnú odmenu ako aj všetky družstvá zúčastnené vo finálovej časti mužov.

Rozhodcovia: Zabezpečí usporiadateľ
Protesty: Do 15 min. po stretnutí (vklad 10 €)

Informácie: Ľudovít Jobbágy – 0915 441 700 a Ing. Edmund Németh – 0907 722 625

Vyjadrite svoj názor