Mesto 2015. 06. 05.

Komárno podpísalo zmluvu s univerzitou!

Kým fanúšikovia volejbalového Komárna zaslúžene oddychujú, činovníci Spartak VKP Komárno nezaháľajú a snažia sa čo najlepšie pripraviť na novú sezónu. Krok vpred zaiste zaručuje aj spolupráca s Univerzitou J. Selyeho!

Priaznivci Volejbalového Spartak VKP Komárno sa aj počas takzvanej „uhorkovej sezóny“ môžu tešiť na radostné novinky s našej kuchyne, pretože inak nemožno nazvať skutočnosť, ktorá podpisom na pôde rektorátu Univerzity J.Selyeho nadobudla platnosť! Dnes o 9.00 hodine spoločne uzavreli a podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci družstvo VK Spartak Komárno a Univerzita J.Selyeho pre nadchádzajúci ročník 2015/2016. Už úvodný rozhovor sa niesol v priateľskej atmosfére, kde generálny manažér Komárna Ing. Ladislav Ferencz oboznámil prítomných o podstate spolupráce s komárňanskou univerzitou. Dodal, že pre volejbalový klub je veľkou cťou, že univerzita bude spolupracovať práve s našim klubom. Rovnako reagoval aj rektor univerzity Doc.RNDr. János Tóth, PHD., keď poznamenal, že aj pre Univerzitu J.Selyeho je vzácnosť, že strieborný tím a víťaz Slovenského pohára v minulej sezóne si vybral spoluprácu práve s touto inštitúciou. Ako ďalej rektor UJS János Tóth pokračoval, mužský extraligový klub môže univerzita podporovať rôznymi spôsobmi, keďže po dnešnom akte sa klub stal univerzitným, čo je v našich končinách ojedinelá udalosť.

Prítomní sa zhodli a zároveň vyzdvihli skutočnosť, ako veľmi sú pre Komárno prínosom výrazné úspechy basketbalistov a volejbalistov. Univerzita sa zaviazala, že urobí všetko, čo bude v jej silách, aby pomohla volejbalovému klubu v napredovaní a spoločne budú hľadať cestu, aby sa klub naďalej rozvíjal a napredoval. Rektor UJS pripomenul aj veľmi pozitívnu správu, že vďaka dnešnému podpisu a rokovaniach je obrovská možnosť dať do poriadku a zrekonštruovať volejbalovú halu na Hradnej ulici, ktorá mimochodom spĺňa aj olympijské parametre! Bol by to obrovský krok vpred voči divákom a aj samotnému športovému vyžitiu v meste najmä po volejbalovej stránke, kde by volejbalisti mohli absolvovať zápasy a tréningy vo všetkých kategóriách. V blízkej budúcnosti by sa tak mohli začať rokovania ohľadom rekonštrukcie tejto významnej budovy, no pochopiteľne, je za tým ešte mnoho práce, avšak je to impulz pre „svetlejšie zajtrajšky“.

Zmluva medzi Univerzitou J.Selyeho a VK Spartak Komárno sa uzatvára na dobu neurčitú. Obe strany prijali túto zmluvy s veľkou radosťou, pretože týmto spôsobom bude možné podporovať vrcholový šport v Komárne ešte viac.

A keďže vo volejbalových mužských kruhoch funguje na podobnej báze len Prešov a Nitra, Komárno sa stalo tretím klubom, ktoré začalo úzko spolupracovať s univerzitou pre nasledujúci extraligový ročník mužov. Aj preto táto udalosť má pre mesto veľký význam, pretože ak bude mládež chcieť pokračovať vo volejbale na profesionálnej úrovni, bude im to v Komárne vďaka univerzite napríklad popri štúdiu umožnené.

Pre súťažný ročník 2015/2016 bude teda naše extraligové mužstvo niesť názov SPARTAK UJS VKP KOMÁRNO. 

Pre každého partnera je zaiste najvyšším honorom, ak je jeho meno aj v názve klubu. To sa stalo aj v tomto prípade a po boku bratislavského VKP tak bude zaiste náš klub ešte silnejší. Zhodli sa na tom aj ďalší predstavitelia klubu na dnešnom zasadnutí, ktorí boli prítomní pri podpise zmluvy, ktorá odo dňa 4.júna 2015 nadobudla účinnosť, a boli nimi popri generálnom manažérovi aj tréner mládeže Ľudovít Jobbágy, asistent trénera mužov a manažér Edmund Németh, a druhú stranu okrem rektora univerzity zastupoval aj zástupca rektora PaedDr. György Juhász, PHD. a ďalší predstavitelia univerzity.

Takže plány do budúcna sú, navyše optimistické! A to nielen pre klub, ale aj pre fanúšikov! Ďalšie novinky z nášho klubu vám budeme priebežne prinášať samozrejme aj naďalej! Komárno, do toho!

-www.vkspartak.sk-