Mesto 2023. 11. 07.

Komárno pripravuje výstavbu bytového komplexu s 88 nájomnými bytmi

Mesto Komárno pripravuje výstavbu nájomného bytového komplexu v lokalite Vnútorná okružná – Tabaková. V roku 2024 plánuje radnica podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ako aj o úver na výstavbu nájomného bytového komplexu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zámerom výstavby sa budú zaoberať poslanci na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Osem nájomných domov s 11 bytovými jednotkami plánuje radnica postaviť na mestskom pozemku. V lokalite by tak pribudlo 88 nájomných bytov aj s technickou infraštruktúrou, odstavnými plochami, miestnymi komunikáciami, verejným osvetlením a detským ihriskom.

Zdroj: teraz.sk