Mesto 2015. 04. 22.

Komárno za žiarivý úsmev

Tento rok po prvý raz zavíta do Komárna roadshow zameraná na kvalitnú starostlivosť o chrup. Poslucháči medicíny, budúci zubári poskytnú záujemcom potrebné informácie pre žiarivý úsmev spolu s malým darčekom.

Podujatie sa uskutoční 23. apríla na Námestí generála Klapku od 10.00 do 18.00 hodiny.

Stránka podujatia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/881300765273510/