Mesto 2022. 11. 29.

Komárno získalo dotáciu na obnovu budovy MŠ na ulici Mieru

Mesto Komárno získalo dotáciu vo výške 381.776 eur na obnovu budovy Materskej školy (MŠ) na ulici Mieru. Zmluvu o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu podpísal primátor Béla Keszegh. Podľa plánov by mala byť rekonštrukcia vonkajšej fasády a strechy budovy dokončená do konca augusta budúceho roka, informovala radnica.

Rekonštrukciou objektu by sa malo dosiahnuť zlepšenie technických parametrov budovy, predovšetkým zníženie energetickej náročnosti, a tým i zníženie prevádzkových nákladov. Dispozičné riešenie zostane zachované, objekt bude zateplený a vyrobená bude nová strešná konštrukcia vrátane nosnej konštrukcie. Takisto budú prekryté vonkajšie schodiská do suterénu. S výmenou strechy súvisí aj výmena bleskozvodu a jeho prispôsobenie na dnešné normy.

Zdroj: teraz.sk