Mesto 2023. 07. 21.

Komárno zriadilo novú lesnú škôlku

Mesto Komárno založilo novú lesnú škôlku. Ako informovala radnica, v súčasnosti je tu už vysadených prvých 200 stromov a kríkov, ďalšie budú postupne pribúdať. Škôlka vznikla z časti z mestských financií, z časti boli na účel použité financie z Nadácie SPP.

Vypestované dreviny bude možné vysádzať takmer po celý rok. „Vybrané druhy stromov sa dokážu prispôsobiť otepľujúcej sa klíme. Pri ich výbere sa bral ohľad aj na alergikov. V súčasnosti samospráva eviduje na území mesta 15.600 stromov a 13.550 kríkov. Táto výsadba sa bude vďaka lesnej škôlke postupne obnovovať a rozrastať,“ uviedol mestský úrad.

Už počas jesene sa môžu obyvatelia mesta zapojiť do sadenia stromov. „Počas tejto veľkej akcie budú môcť bezplatne požiadať o okrasné a ovocné voľnokorenné stromy a zasadiť ich,“ pripomenula radnica. Mesto plánuje projekt lesnej škôlky postupne rozširovať. „Chceme získať financie aj na kúpu náradia a prístroje na údržbu rastlín, na ich sadenie, presádzanie, na orezávanie stromov a polievanie,“ doplnil mestský úrad.