Región Dél-komárom 2023. 01. 19.

Komárom sa obohatil o skautský oddiel

Skauti, ktorí pôsobia v Komárome od roku 2007 sa na žiadosť od zväzu pretransformoval na samostatný oddiel. Prevzatie osvedčenia o pôsobnosti a zasvätenie vlajky sa konalo ešte v decembri.

Skauti v južnom Komárome pôsobili po dobu 15 rokov pod záštitou oddielu Svätého Ladislava. V počiatkoch začínali s 20 deťmi, teraz je ich viac ako 110, preto ich zväz požiadal o osamostatnenie sa. Pre tento účel potrebovali meno a vlastnú vlajku. Za meno si vybrali Lucián Bíró, na počesť ich učiteľa a skautského vodcu. Vlajku dostali do daru od rodičov.

Asistentka dôstojníka Ildikó Egyedné Hargitai uviedla, že na slávnostné podujatie prišlo viacero slovenských tímov, zastúpené boli skautské tímy z Komárna, Marcelovej, Nových Zámkov.

Skautský oddiel Komárom vznikol pred 15 rokmi na základe myšlienky Zoltána Ötvösa, ktorý hľadal učiteľov na túto prácu, a tak našiel Gábora Egyeda a Ildiko Egyedné Hargitai. Vedúcimi sa stali deti, ktoré s nimi začali pracovať pred 15 rokmi. Pracujú s deťmi od prvého ročníka až po desiaty ročník. Skauti sa stávajú vodcami po 15. roku života, naďalej vedú stráže.

Stretnutia sa konajú v piatok popoludní. Dobré priateľstvá udržiavajú so skautskými oddielmi z Győru a Taty, s ktorými organizujú aj spoločné programy. Stavajú na tradíciách – maďarskej histórii, kultúre, ľudových tradíciách – chodia na množstvo výletov, organizujú letné tábory, ale pomôžu každému, kto ich o čokoľvek požiada.

(Zdroj: komarom.hu / Pôvodný obrázok: cserkesz.hu)