Mesto Dél-komárom 2023. 04. 27.

Kto získal tohtoročné ocenenia mesta Komárno? Poznáme mená!

V stredu 26. apríla sa odovzdali najprestížnejšie ocenenia od predstaviteľov mesta. Ocenenia PRO URBE a Cena primátora mesta sú odovzdávané jednotlivcom a organizáciám za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta.

Tento rok sa odovzdávanie cien konalo v maďarskej Hviezdicovej pevnosti spolu so slávnostným odovzdávaním ocenení mesta Komárom (HU). Udalosť zahájil primátor Komáromu Attila Molnár, pričom otváracou témou boli Komárňanské dni, ktoré sa po pauze konajú opäť spoločne v oboch mestách.

Cena PRO URBE bola udelená Ľudovítovi Gráfelovi za jeho mnohoročné služby pre obnovu komárňanského pevnostného systému.

Zdroj foto: Ľudovít Gráfel

Árpád Szénássy dostal ocenenie PRO URBE in memoriam za spisy o kultúre a miestnej histórii, ako aj za angažovanosť vo verejnom živote. Uznanie prijala jeho vdova Mária Szénássyová.

Cena primátora bola udelená Márii Fabó a Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne. Cenu primátora ďalej získali: Prof. RNDr. Kristián Máthis, MUDr. Jozef Csekes, tanečník Gábor Gálik a Attila Fuisz pre organizáciu športových udalostí.

Foto: Knižnica Komárno

Zastupiteľstvo mesta Komárom (HU) udelilo titul Čestný občan mesta Komárom Zsófii Hamrák, bývalej mestskej zástupkyni, poslankyni a Ferencovi Szabóovi pedagógovi Základnej umeleckej školy Béniho Egressy.

Cenu Pro Urbe mesta Komárom (HU) si prevzala pediatrička Szilvia Schler, predsedníčka Klubu žien Komárom Gyuláné Vas, predsedníčka spolku Szőnyi Dolgozók Horgász Egyesület Attila Benczik, predseda Kultúrneho združenia Monostori Flórián Kőrösi. 

Tri ceny primátora získali Lászlóné Dikász, vedúca Klubu dôchodcov Ősirózsa v Koppánymonostori,  Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők EgyesületeSzőnyi Alkotóműhely.

Zdroj: sziakomarom.hu

Foto: Komárom, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne / Szinnyei József Könyvtár, Komárom , Ľudovít Gráfel