Mesto 2020. 08. 28.

Kultúrny piatok na Klapkovom námestí

Na Klapkovom námestí sa dnes večer pod spoločnou taktovkou Jókiaho divadla, Mestského kultúrneho strediska Béniho Ergessyho a Monoštorskej pevnosti uskutoční „Noc abonentiek”.

Program bude veľmi pestrý, nebudú chýbať ani herci Jókaiho divadla, tanečná skupina mestského kultúrneho strediska a ani členovia muzikálového súboru Monoštorskej pevnosti. Od dnešného dňa si môžete pozrieť exteriérovú výstavu Klapka 200, ktorá bola inštalovaná pri príležitosti narodenín generála. Rodiny budú mať možnosť si zahrať kvíz, na úspešných riešiteľov čaká prekvapenie.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város