Región Dél-komárom 2023. 10. 18.

Kúpele Brigetio v Komárome prejdú značnou renováciou

Spoločnosť Komthermál Kft. získala nenávratný grant Európskej únie vo výške okolo pol miliardy forintov. Rekonštrukciou prejde strecha areálu kúpaliska v kúpeľoch Brigetio v južnom Komárome, vybuduje sa relaxačná galéria a nastane výmena izolácie, informuje termalonline.hu.

Rozšírenie ponuky služieb prinesie nový zážitok z rekreácie vyššej úrovne.

Špecialisti počas prác vytvoria nad súčasným areálom kúpaliska viac ako 100 m2 oddychovú galériu a zrealizujú aj potrebnú rekonštrukciu strechy. Existujúci strešný plášť a jeho nosná konštrukcia budú zbúrané, hlavný nosný rám zostane zachovaný. K tomu pribudne nový systém vetrania, zastrešenie a kúpalisko dostane aj novú tepelnú izoláciu.

Okrem toho sa vymení viac ako 1000 metrov štvorcových dlažby v oblasti dopravných a oddychových zón v okolí krytej plavárne.

Rekonštrukcia výrazne prispeje k príjemnému a atraktívnemu dizajnu a modernému vzhľadu kúpeľov.

Začiatok prác sa predpokladá v prvej polovici budúceho roka.