Mesto 2023. 09. 05.

Ľ. Ódor v Komárne: Vláde záleží na tom, aby školstvo vnímalo záujem štátu

Úradníckej vláde veľmi záleží na tom, aby školstvo a budúce generácie vnímali aj záujem štátu, a aby talenty zo Slovenska neboli posielané len do zahraničia s tým, že potom sa ani nevracajú. Vyhlásil to v pondelok na slávnostnom otvorení školského roka na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne s vyučovacím jazykom maďarským predseda vlády SR Ľudovít Ódor, ktorý študoval na tejto škole.

„Status učiteľov posledných 20-30 rokov výrazne klesol na Slovensku. Som veľmi vďačný tým učiteľom, ktorí ma na tomto gymnáziu vtedy učili,“ povedal premiér.

Ak sa podľa neho v oblasti vzdelávania nič neurobí, tak na Slovensku bude menej medzinárodne úspešných firiem, oveľa viac rozdelených rodín a pochopiteľne budú aj ťažšie udržateľné verejné financie, lebo ak tu mladá generácia nebude platiť dane a odvody, tak to bude citeľné aj na výdavkoch štátu.

„Každá strata vysokoškolsky vzdelaného človeka je niekde na úrovni troch miliónov eur v pridanej hodnote pre túto krajinu. Pri desiatkach tisícov študentov študujúcich v zahraničí, ktorí sa nevrátia domov, je to obrovská strata pre nás všetkých,“ podčiarkol.

Na Slovensku sa podľa jeho slov rozbehli viaceré reformy za posledné obdobia. Ódor vyzdvihol kurikulárnu reformu vzdelávania na základných a stredných školách, ktorú osobne presadzoval ešte pred nástupom do vlády odborníkov, ale aj dlhodobé zámery podpory vysokých škôl vo forme 200 miliónov eur navyše pre nadchádzajúce tri roky v závislosti na výsledkoch týchto škôl.

„Chcem veriť, že politici, ktorí opakovane uisťujú občanov, že im na tejto krajine záleží, skutkami a nielen slovami povýšia tému vzdelávania na najvyššiu národnú prioritu,“ povedal Ódor, ktorý všetkým školám na Slovensku zaželal úspešný školský rok.

Zdroj: teraz.sk