Mesto 2023. 09. 05.

Ľ. Ódor v Komárne: Vláde záleží na tom, aby školstvo vnímalo záujem štátu

Úradníckej vláde veľmi záleží na tom, aby školstvo a budúce generácie vnímali aj záujem štátu, a aby talenty zo Slovenska neboli posielané len do zahraničia s tým, že potom sa ani nevracajú. Vyhlásil to v pondelok na slávnostnom otvorení školského roka na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne s vyučovacím jazykom maďarským predseda vlády SR Ľudovít Ódor, ktorý študoval na tejto škole.