Mix 2023. 05. 02.

Lekári a farmaceuti z Komárna predstavili na seminári nové možnosti liečby

Nemocnica AGEL Komárno každý štvrťrok organizuje aj pre lekárov  a farmaceutov pracujúcich v nemocnici ako aj v ambulantnom sektore špecializované semináre. V spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou sa uskutočnil v tomto roku prvý lekársky seminár pod názvom „Multidisciplinárna spolupráca v klinickej praxi“.

Seminár bol zameraný na multiodborovú spoluprácu medzi lekárom a farmaceutom s dôrazom na  bezpečnosť pacienta. Hlavnou témou bola polyfarmácia,ktoráv súčasnosti predstavuje významnú výzvu pre verejné zdravie. Je úzko spojená nielen s globálnym procesom starnutia obyvateľstva, ale aj s poskytovaním účinnej, bezpečnej a efektívnej farmakoterapie. Polyfarmácia znamená užívanie väčšieho počtu liečiv u jedného pacienta, ktorých indikácia je odôvodniteľná a vyplýva z prítomnej polymorbidity. Na druhej strane je spojená s nepriaznivou adherenciou, nevypočítateľnými interakciami, akumuláciou liekových pochybení, zvýšeným rizikom liekových pochybení, častejšími hospitalizáciami a so zvýšenými nákladmi na liečbu.

Ďalšia farmaceutická téma bola zameraná na individuálne pripravované lieky. Ich príprava má nezastupiteľné miesto v manažmente terapie pacienta, predovšetkým v situáciách a diagnózach, ktoré si takýto individuálny prístup z rôznych dôvodov vyžadujú, teda terapiu „ušiť na mieru“ pacienta. 

Ďalšie dve témy boli venované klinickej onkológií. Prednáška na tému: Správna aplikácia Mohsovej pasty pri pokročilom karcinóme bez inej možnosti paliatívnej liečby priblížila, že Mohsova pasta je účinná ako paliatívna liečba pri rakovine hrubého čreva v neskorom štádiu pre zlepšenie kvality života pacientov. Integratívna onkológia je na pacientov zameraná, založená na dôkazoch pre oblasť onkologickej starostlivosti, ktorá využíva psychologické praktiky, prírodné produkty a doplnky ako aj možnosť modifikácie životného štýlu z rôznych tradícií spolu s konvenčnou liečbou rakoviny.

„Som veľmi rada, že naše semináre prinesú pre lekárov a farmaceutov širokú škálu nových poznatkov, ktoré sa môžu uplatniť v každodennej praxi,“ uviedla námestníčka pre lekársko-preventívnu starostlivosť. MUDr. Gabriela Filkoová.