Mesto 2014. 06. 05.

Letecké postrekovanie proti komárom v Komárne

Nakoľko počas ostatných dní sa kvôli rýchlo padajúcim vodným hladinám a teplému počasiu v Komárne a v okolí mesta nadmieru rozmnožili komáre, vedenie mesta požiadalo patričné orgány o povolenie leteckého postreku komárov namiesto menej efektívneho pozemného postreku. Preto bude v piatok 6. júna 2014 v Komárne a na priľahlom území vo večerných hodinách prebiehať letecké postrekovanie komárov.

(komarno.sk)