Región 2018. 10. 17.

Lex Žitný ostrov získal podporu ústavnej väčšiny. Poslanci ocenili účinnejšiu ochranu vody

Poslanci Národnej rady SR včera zahlasovali za Lex Žitný ostrov – prvý zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody v chránených vodohospodárskych oblastiach. 

Lex Žitný ostrov napríklad zakazuje výstavbu priemyselných zdrojov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú znečisťujúce látky. Zamedzuje budovaniu spracovateľských zariadení na uhynuté zvieratá či skládok na nebezpečný odpad. Zakázaná je aj ťažba nevyhradených nerastov – vrátane štrku – povrchovým spôsobom. Zákon podporila ústavná väčšina –  až 91 poslancov zo 138 prítomných.

Nová legislatíva zároveň zvyšuje informovanosť verejnosti. Obce majú povinnosť informovať kedykoľvek bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrady verejného zdravotníctva budú poskytovať informácie o prekročení limitov vo vodách a zelený rezort každý rok zverejní komplexnú správu o kvalite vôd na Žitnom ostrove.

„Veľkým plusom zákona je, že na jednom mieste stanovuje jasné pravidlá, čo vo vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť. Nepochybujem, že zjednotenie platnej legislatívy, zefektívnenie kontrol a sprísnenie sankcií sa pozitívne odrazí na kvalite ochrany našej vody,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Na Slovensku je v súčasnosti 10 chránených vodohospodárskych oblastí – Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch), Vihorlat.

(Odbor komunikácie MŽP SR)