Mix 2019. 04. 15.

Ľudia nad 50 rokov získavajú poznatky modernej doby na bezplatných kurzoch

Regionálna rozvojová agentúra Komárno spustila bezplatné kurzy pre ľudí nad 50 rokov. Účastníci sa zdokonaľujú v oblasti moderných vymožeností dnešnej doby. V rámci kurzov projektu Silver Economy sa účastníci učia narábať s e-administratívou, modernými smart zariadeniami, absolvujú kurz zameraný na hľadanie zamestnania a majú možnosť zúčastniť sa aj jazykových kurzov.

V apríli minulého roka, sa v rámci projektu Silver Economy realizovala výstava, ktorej sa zúčastnilo viac než 120 vystavovateľov z rôznych kútov Maďarska a Slovenska. Hlavným cieľom tejto udalosti bolo poukázať na fakt, že veková skupina 50+, tvoriaca trh striebornej ekonomiky, dokáže mať vplyv na trhové hospodárstvo, a tým vytvoriť dopyt po nových produktoch a službách.

Aby túto myšlienku posunuli ešte ďalej, Regionálna rozvojová agentúra Komárno vyhlásila bezplatné kurzy pre ľudí nad 50 rokov v Komárne aj v Šamoríne. Pod vedením kvalifikovaných lektorov si účastníci kurzov mohli osvojiť také zručnosti, ktoré mladá generácia zvláda ľavou zadnou, a ktoré sú v dnešnom bežnom modernom živote nevyhnutné.

Aktivity projektu Silver Economy ponúkajú široký pohľad na koncept striebornej ekonomiky a jej dopad ako aj zmenu v chápaní procesu starnutia. Predstavitelia striebornej ekonomiky vytvárajú dopyt po nových produktoch, čo otvára nové možnosti pre výrobcov. Vďaka množstvu dvojjazyčných podujatí, konferencií a workshopov sa zintenzívni cezhraničná spolupráca.

Organizátori sa netaja tým, že ich úmyslom je posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi verejnými a súkromnými inštitúciami, priemyselnými a obchodnými združeniami, obchodnými komorami a inštitúciami zastupujúcimi starších ľudí pre rozvoj výrobkov a služieb striebornej ekonomiky.

Viac informácií o programe a bezplatných kurzoch získate na portáli www.skhu-silver.eu/

Kurz sa realizuje v rámci projektu s názvom „Silver Economy“, kód projektu SKHU/1601/4.1./164, ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Európskej Únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu spolupráce INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020.