Mesto 2018. 03. 20.

Maďarský deň 2018: Burza práce a informácií v Komárne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a sieť EURES pozýva všetkých na Maďarský deň 2018. Burza práce a informácií sa uskutoční dňa 22.3, v priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne. 

Burza práce a informácií je zameraná na poskytovanie informácií o životných a pracovných podmienkach v Maďarsku, možnostiach prihraničného trhu práce.

Je určená občanom hľadajúcim si zamestnanie v Maďarsku ako aj študentom stredných a vysokých škôl pri voľbe budúceho povolania.

Na podujatí sa budú prezentovať zamestnávatelia, personálne agentúry a sieť EURES.

Program:

Účastníci: 

Kedy a kde? 22.3.2018, 09:00;  Konferenčné centrum, Univerzita H. Selyeho (adresa: Hradná 2.)