Región Dél-komárom 2024. 01. 26.

Maďarský Komárom robí kroky v rámci ochrany prírody

V tomto roku sa v úsilí osady o ochranu životného prostredia očakávajú mnohé zmeny, povedala Renáta Baksa-Ströckermestská úradníčka mesta Komárom. Okrem pokračovania existujúceho programu ochrany životného prostredia sa predstavia aj nové zelené projekty.

Ďalej pokračuje nielen modernizácia verejného osvetlenia, v rámci ktorej sa vymieňa 380 svietidiel za energeticky úsporné LED žiarovky, ale mesto v týchto dňoch získalo aj nové vozidlo na upratovanie a mnohé novinky sa očakávajú aj v oblasti odpadového hospodárstva.Ten zahŕňa zavedenie selektívneho zberu organického odpadu a rôzne typy fliaš sa čoskoro stanú vratnými. 

Odvoz odpadu zostane dostupnou službou, no odteraz sa každý môže sám rozhodnúť, kedy ho chce využiť. Ak si chcete dohodnúť stretnutie s poskytovateľom služieb, zavolajte na číslo 06-34-801-04 0. Okrem toho sa plánuje zavedenie alternatívneho manažmentu trávnika, ktorý umožní prirodzene kvitnúcim rastlinám nerušene rásť na časti zelených plôch. Úsilie o ochranu životného prostredia v Komárome je príkladom globálnej ochrany životného prostredia. Najdôležitejšie je zachovať prírodné zdroje a biodiverzitu našej Zeme. Lesy, oceány, rieky a krajina sú ekosystémy, ktoré poskytujú základné služby nielen živým organizmom, ale aj ľuďom, ako je čistá pitná voda, potraviny, bylinky a vzduch.

Priemysel, výfukové plyny áut a používanie chemikálií, to všetko prispieva k znečisťovaniu životného prostredia, ktoré môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť vážne zdravotné problémy. Opatrenia na ochranu životného prostredia pomáhajú znižovať tieto nebezpečenstvá a chrániť zdravie ľudí.

Ďalším dôležitým aspektom, prečo je ochrana životného prostredia prvoradá, je prevencia a zmierňovanie klimatických zmien. Prechod na alternatívne zdroje energie, ako je solárna a veterná energia, a opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti môžu pomôcť znížiť emisie oxidu uhličitého a zmierniť účinky zmeny klímy.

Netreba ignorovať ani vzťah medzi ľuďmi a životným prostredím. Život v zdravom prostredí zlepšuje kvalitu života a pohodu ľudí, píše sa v zelenej stratégii mesta.

Zdroj: sziakomarom.sk