Región Dél-komárom 2022. 04. 22.

Maďarský Komárom sa na dva dni stal centrom záujmu pre novinárov

Maďarskí novinári z oblasti turistiky a gastronómie sa zišli v Komárome a navštívili významné pamätihodnosti a gastronomické inštitúcie.

Samozrejmosťou bolo navštívenie Hviezdicovej, Monoštorskej pevnosti a jej Dunajskej bašty a tiež aj Igmándskej pevnosti.

Popri historických pamiatkach novinári zavítali aj na kúpalisko WF a Termálne kúpalisko Brigetio. V rámci kultúry sa vybrali za Maďarským jazdeckým divadlom a tiež za tvorcom torty Maďarska z roku 2018, ktorá vznikla pod vedením Ádáma Sztaracseka pod vedením Dievčatko z Komáromu.

Novinári, okrem iného, navštívili aj továreň na čokoládu CHOCOMAZE v Komárne.

Skúsenosti z dvojdňového výletu zužitkujú novinári v ďalších vydaniach maďarských turistických časopisov.

Zdroj: komarom.hu