Mesto 2023. 09. 26.

Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80 škôlkarov, bola v lete dokončená, a tak zahájenie nového školského roka prebiehalo už zrekonštruovanej budove. Väčšinu nákladov na obnovu hradila samospráva z dotácie z Envirofondu s predpísanou spoluúčasťou mesta. 

Samospráva sa úspešne uchádzala o projekt s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti v Materskej škole na Ulici mieru v Komárne”  a získala tak dotáciu vo výške 381-tisíc eur. Vďaka úspešnému verejnému obstarávaniu sa podarilo znížiť náklady na 300-tisíc eur k čomu samospráva ešte prispela vlastnou čiastkou. 

Hlavným cieľom tejto investície bolo zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Vďaka rekonštrukčným prácam sa značne zlepšili danosti objektu, zvýšila sa energetická efektívnosť a výrazne sa znížia tepelné straty počas vykurovacieho obdobia. Okrem vonkajších stien bola tepelne izolovaná, vymenená aj strecha budovy, pričom zateplené bolo aj prízemie a najvyššie poschodie.  Výrazne sa zmenil aj zovňajšok budovy, keďže zmizla odlupujúca sa omietka a materská škola získala moderný vzhľad.

Obnova škôlky, ktorá bola otvorená v roku 1957, sa začala v polovici apríla a dokončená bola koncom augusta. V súčasnosti navštevuje škôlku 81 detí v 4 triedach, z ktorých sú 3 slovenské a 1 maďarská.

„Naďalej je našou prioritou obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne, aby sa komárňanské deti  mohli vzdelávať v najlepších podmienkach.   Žiadosti o dotácie, z rôznych zdrojov,  máme podané nielen na materské školy, ale aj takmer na  všetky základné školy, tieto sú základom pre pokračovanie obnovenia uvedených objektov,“ povedal Béla Keszegh, primátor mesta.  

V Komárne máme v súčasnosti 917 škôlkarov, z ktorých 735 chodí do materských škôl zriadených samosprávou. V 11 budovách pôsobí 12 škôlok z ktorých je 5 – 5 slovenských a maďarských a 2 sú zmiešané slovensko-maďarské. Okrem materských škôl patriacich pod samosprávu fungujú v meste 2 cirkevné a jedna špeciálna škôlka.