Mesto 2021. 02. 08.

Mesto Komárno zabezpečí testovanie rodičov a pedagógov

V sobotu samospráva v Komárne zriadila na 12-tich miestach 14 testovacích bodov. Zo 14-tich odberných miest bolo 7 otvorených v prvom rade pre rodičov detí a žiakov, pre pedagógov základných, stredných, respektíve materských škôl. Ostatné odberné miesta boli dostupné pre vopred registrovaných, ale aj neregistrovaných občanov.

Popri bežnom testovaní prebiehalo aj cielené testovanie na školách pre pedagógov a rodičov detí a žiakov. Počas sobotňajšieho dňa zo všetkých odberov bola miera infekčnosti na úrovni 1,41%, avšak bez výsledkov v mestskej časti Harčáš to vychádzalo na 1,1%. V sobotu bolo v okrese Komárno vykonaných 26 021 testov prostredníctvom samospráv a stálych odberných miest, z ktorých bolo 339 pozitívnych (1,3%).

Na základe rozhodnutia ministra školstva od pondelka 8. februára sa obnovuje školské vyučovanie na prvom stupni základných škôl. Mesto konzultovalo s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý nevidí problém v otváraní nižších ročníkov na základných školách za dodržania hygienických opatrení.

Mesto Komárno každú sobotu zabezpečí testovanie rodičov a pedagógov, aby sa postupne mohlo obnoviť školské vyučovanie pre všetky ročníky. Pedagógovia dostanú od mesta ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, pre žiakov zabezpečí rúška. V prípade potreby budú priestory škôl dezinfikovať pracovníci mestského úradu s ozónovým generátorom. Nakoľko sa v mestskej časti Harčáš vyskytlo viac pozitívnych prípadov, odtiaľ deti nebudú navštevovať školské zariadenia, zostanú v karanténe dovtedy, kým sa tamojšia situácia nezlepší. Zatiaľ sa s nimi budú zaoberať sociálni pracovníci mestského úradu.

Školské vyučovanie sa obnovuje na prvom stupni základných škôl. Každá rodina sa môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či sa jeho dieťa zapojí do prezenčného vzdelávania. Samospráva neustále robí všetko pre to, aby sa vzdelávanie mohlo bezpečne začať, pravidelným testovaním a zodpovedným správaním sa všetky deti môžu opäť vrátiť do škôl. Počas uplynulého obdobia deti v Maďarsku riadne chodili do školy a v Rakúsku takisto už otvárajú brány škôl.