Mesto 2021. 06. 09.

Mesto prispeje na obnovu niekoľkých budov kultúrnych inštitúcií

Aby sa kvalita prostredia podujatí vyrovnala kvalite ponúkaných programov, dostala kultúra osobitnú pozornosť.

Mesto obnoví (zanedbané) hľadisko v Dôstojníckom pavilóne, aby sa kultúrne podujatia v exteriéri mohli konať v pohodlnom prostredí. Podľa návrhov Nikolett Domján mesto uskutoční úplnú renováciu prostredia pred Mestským kultúrnym strediskom Béniho Egressyho za 120 tisíc eur. Vďaka úspešnému projektu vznikne premenou bývalej reštaurácie v MsKS nový priestor v celkovej hodnote za 50 tisíc eur, kde sa budú konať komorné predstavenia, bábkové predstavenia, ale aj kvalitnejšie hodiny baletu pre deti.

Vďaka finančnej podpore mesta bude obnovená bočná stena na budove Csemadoku a vďaka úspešnému projektu budú vymenené okná v celkovej hodnote za 15 tisíc eur. Zastupiteľstvo schválilo 5 tisíc eur na očistenie fasády budovy Matice slovenskej

Zdroj: Béla Keszegh