Mesto 2017. 12. 07.

Miestne regionálne výrobky a výrobcovia na Komárňanských vianočných trhoch

Občianske združenie Villa Camarum prvýkrát zorganizuje Komárňanské vianočné trhy, cieľom ktorých v prvom rade je, aby predstavili produkty našich, regionálnych výrobcov, remeselníkov a posunuli do popredia podnikateľov pôsobiacich na našom okolí.

O trhy bol veľký záujem hneď od ich zinzerovania. Väčšina záujemcov súhlasila s organizátorom v tom, že v našom meste treba zabezpečiť aspoň jeden víkend, ktorý dá možnosť predstaveniu miestnych výrobkov. Hlavnou úlohou týchto trhov je budovanie komunity – popri bohatej hudobnej palete a ponuke vareného vína, na teritóriu od sochy Svätej Trojice po Dôstojnícky pavilón čaká na pozornosť Komárňanov a ponúka svoje výrobky mnoho miestnych výrobcov, medzi nimi čokoládová manufaktúra, malá manufaktúra na praženie kávy a svojich majiteľov môžu nájsť aj čarovné šperky, náramky a keramické misy.

Môžete si kúpiť pekárenské výrobky, ochutnať pečenú klobásu a ručne vyrobené syry. Každého srdečne očakávajú Komárňanské vianočné trhy na Klapkovom námestí medzi 15. a 17. decembrom!

Dňa 16. decembra popoludní sa v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu uskutoční program Kreatívna dieľňa, ktorá čaká publikum s remeselníckymi dieľničkami a výrobkami takých remeselníkov, ktorí túto činnost vykonávajú, ako svoj koníček, a nie ako hlavnú činnost.