Kultúra 2017. 05. 05.

Míľa pre mamu

Míľa pre mamu v Komárne, dňa 13. mája od 15:00 do 18:00 hod. Jedná sa o celoslovenské podujatie, ktorým by sme radi vyjadrili vďaku a úctu mamičkám za všetko, čo pre nás robia. Podujatie začne na Nám. gen. Klapku v Komárne o 15:00 hod., následne pokračuje pochodom symbolickej míle a na nádvorí ZŠ Pohraničná rodiny čaká sprievodný program vo forme stanovísk pre deti a mamičky, koncertov, ukážok Capoeira, interaktívneho divadielka Zdravýživka.

Míľa pre mamu 2014:
Prezentacia Miľa_pre_mamu_2014


Foto: ilustračné foto, zdroj: Únia Materských Centier /ÚMC/

 

Vyjadrite svoj názor