Región Dél-komárom 2021. 06. 22.

Miluj a chráň oba brehy Dunaja

Slovenské Komárno a maďarský Komárom získali podporu od Interreg SKHU v rámci programu Malé projekty. Podporil sa tak projekt „Miluj a chráň oba brehy Dunaja“.

Vďaka programu sa v oboch mestách vytvoria také plochy, ktoré predstavia prírodné dedičstvo oblastí, faunu a flóru a upriamia pozornosť na ochranu prírody.

V maďarskom Komárome sa tak celkovo vysadilo 170 stromov a kríkov, boli zriadené včelie pasienky, zriadené veľké kŕmidlo pre vtáky, hmyzí hotel, oddychová zóna a úschovňa bicyklov.

Náučné tabule, ktoré sú rozmiestnené v daných lokalitách, ukazujú prírodné hodnoty na oboch brehoch Dunaja, čím zabezpečujú aktívny oddych pre všetky vekové kategórie.

Pre vekovú skupinu 3 – 18 rokov bol tiež vyvinutý jedinečný vzdelávací program, ktorý je vhodný na organizovanie vonkajších environmentálnych hodín, triednych výletov a vyfarbovanie programu lesných škôl. Vďaka vzdelávacím materiálom môžu deti lepšie spoznať miestne prírodné bohatstvo a flóru a faunu oblasti, nielen svoje vlastné mesto, ale aj divočinu na druhej strane Dunaja. Zároveň bola vydaná štvorjazyčná brožúra o miestnych prírodných hodnotách.

V rámci projektu sa pre študentov na prvom stupni základnej školy v Komárome zorganizovali aj prírodovedné a environmentálne školské aktivity. Deti si pozreli krátky film natočený o danom mieste, v ktorom sa mohli oboznámiť so životom vtákov a včiel, ako aj s flórou pôvodom z tohto regiónu. Neskôr spoločne poskladali vtáčie búdky a hmyzie hotely.

  • Meno príjemcu: Obec Komárom
  • Partneri v projekte: Obec Komárno (Slovensko)
  • Tender: Interreg VA Slovensko-Maďarsko Program spolupráce
  • Názov projektu: Miluj a chráň oba brehy Dunaja!
  • Registračné číslo projektu: SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 026
  • Celkový rozpočet schváleného projektu: 57 499,02 EUR,
  • z toho náklady Komáromu: 34 499,07 EUR
  • Grantová sadzba: 85%
  • Plánovaný termín ukončenia projektu: 31.07.2021

Zdroj: komarom.hu