Región Dél-komárom 2021. 07. 01.

Monoštorská pevnosť sa cez víkend stane bojiskom

Počas najbližšieho víkendu sa verejnosť môže tešiť na tradičný historický festival v maďarskom Komárome. V sobotu a v nedeľu sa môžu návštevníci pevnosti Monoštor zúčastniť množstva tradičných, ozbrojených a krojových prehliadok, ako aj kurzov ručných prác.

3. júla sa slávnostne zloží prísahu 25. strelecká brigáda Györgya Klapku v Tate. Po skončení akcie sa vojnoví nadšenci môžu osobne stretnúť aj s armádami streleckej brigády Klapka a oboznámiť sa s najnovšími vojenskými technikami.

Milovníci literatúry si môžu vybrať zo zväzkov Zrínyi Könyvkiadó.

Zábavu pre dospelých a deti zabezpečí program ako ponožkový boj, špongiová lukostreľba a šerm. Súčasťou programu budú aj dobové odevy, predstavenie kultúry a bežných denných potrieb. Smäd je následné možné uhasiť remeselnými pivami.

V sobotu večer od 18.30 h bude koncertovať kapela Örökség a od 20.30 h sa predstaví rockový muzikál Kőszívű ember fiai. Nedeľa nezostane bez hudobnej udalosti a od 18:00 odohrá Magyarock Dalszínház svoje dielo s názvom Klapka.

Podrobný program:

3. júla

 • 10:00 Prísaha
 • 11:00 Slávnostné podpisovanie zmlúv
 • 12:00 Slávnostné zahájenie udalosti
 • 13:00 Stretnutie kapitánov
 • 14:00 Test vojnových hier
 • 14:00 – 17:00 Ponožkový boj a špongiová lukostreľba
 • 15:30 Prezentácia tanca Makói
 • 15:00 – 19:00 Darovanie krvi
 • 17:30 Vojenské hry
 • 18:30 Koncert skupiny Örökség
 • 20:30 A Kőszívű ember fiai (musical)

4. júla

 • 10:00 Vojnové hry
 • 11:00 Csárdás a nábor – tance ’48
 • 12:00 Obed
 • 13:00 Prezentácie vojnových hier
 • 14:00 Ponožkový boj a špongiová lukostreľba
 • 16:30 Vojenské hry
 • 18.00 Klapka (rockový muzikál)

(Zdroj: komarom.hu)