Mesto 2022. 05. 19.

MSKS v Komárne predstavilo svoje vynovené a bezbariérové vonkajšie priestory

Odhalením diela Gábora Cecha bol oficiálne odovzdaný priestor pred Mestským kultúrnym strediskom Béni Egressyho.

Na základe plánov Nikolett Domján, projekt vyhotovil Korekt s.r.o. Náklady 107-tisíc eur hradilo mesto z vlastného rozpočtu. Priestor pred inštitúciou dostal nielen elegantný vzhľad, ale aj vstup sa stal bezbariérovým a na návštevníkov čaká upravená zelená plocha.

V najbližšom období bude obnovená aj cesta pred kultúrnym domom a verejné osvetlenie. MSKS čaká aj na výsledky dvoch tendrov, vďaka ktorým by sa mohlo obnoviť vnútorné technické vybavenie a energetický systém.

Ukončená bola aj druhá fáza rozvoja komornej sály Kiss Péntek József , v rámci ktorej sa rozšírilo vybavenie sály.

Zdroj a fotky: FB