Mesto 2015. 11. 27.

Na čo sú magnety v sanitkách?

Sanitky bývajú vybavené rôznymi prístrojmi s komplikovanými názvami, ktoré nám zachraňujú život.

Viete však, že život môže zachrániť aj magnet?

..že ste o tom nikdy nepočuli? Nuž pokiaľ máte implantovaný kardioverter-defibrilátor, táto správa by Vás mohla zaujímať.

Záchranári sa čoraz častejšie stretávajú s pacientami, ktorí majú voperovaný kardioverter-defibrilátor (ICD). ICD – implantovateľný kardioverter-defibrilátor sleduje a upravuje srdcové arytmie. Zaznamenáva srdcovú aktivitu a v prípade, že dôjde k poruche rytmu srdca, ktorá môže ohroziť život pacienta, ICD začne pracovať a vyšle elektrický impulz srdcu, ktorého úlohou je upravenie rytmu srdca.  Prístroj veľkosti vreckových hodiniek pozostáva z generátora impulzov (telo prístroja) a elektród, ktoré vedú do srdca.

Ak tento prístroj zlyhá a začne fungovať nesprávne, produkuje mnohopočetné neadekvátne výboje, čím môže ohrozovať pacienta na živote.

Výzva pre záchranku môže znieť takto: 59 ročný muž, implantovaný ICD („strojček“) na srdci, pravdepodobne mu dáva výboje, je pri vedomí.

Ak príde k situácii, že vznikajú opakované neadekvátne výboje, tieto poškodzujú srdcový sval a skracujú tiež životnosť prístroja. Navyše, u pacienta pri vedomí sú veľmi bolestivé a stresujúce.  Počas výboja je viditeľné, ako pacientom trhne. Výboj je pre pacienta nepríjemný, popisuje sa ako „kopnutie do hrudníka“. Tieto výboje sa môžu vyskytnúť do maximum 18 % pacientov do piatich rokov od implantácie.

Znie to možno bizarne, ale terapiou na túto diagnózu je priloženie špeciálneho silného magnetu na hrudník.

Záchranári záchrannej zdravotnej služby ZaMED majú preto od dnes sanitky vybavené špeciálnymi magnetmi určenými pre zvládnutie prípadného problému s funkciou  kardioverter-defibrilátora.

Pacienti, teda nositelia ICD sú poučení po vložení tohto „strojčeka“, aká je normálna situácia, teda jeho požadovaná činnosť – a zásah v prípade potreby.  Avšak ak príde k situácii, ktorá svedčí o neadekvátnych výbojoch je potrebné zasiahnuť.  Záchranári trvale sledujú EKG pacienta na monitore a priložia magnet  celou plochou nad prístroj, ktorý býva v oblasti hrudníka dobre hmatateľný. Magnet sa prilepí k pokožke, aby sa fixoval. Po takomto priložení magnet deaktivuje ICD a ten prestane dávať pacientovi neželané elektrické výboje. Záchranár alebo lekár v záchranke trvale monitoruje pacienta prostredníctvom EKG monitoringu a v prípade, že ICD nezačne fungovať správne transportuje  pacienta do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia – v oblasti pôsobnosti ZZS ZaMED s.r.o sú to FN Nové Zámky, Kardiocentrum Nitra, NÚSCH Bratislava – teda zariadenia, ktoré poskytnú definitívne ošetrenie pacientovi s ICD.

Tento postup je v súlade s odborným odporúčaním Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK):

http://www.urgmed.sk/wp-content/uploads/2015/10/Odpor%C3%BA%C4%8Dania-SSUMaMK-na-pou%C5%BEitie-magnetu-pre-RLP-2015.pdf

Pozn.:

Štatistiky v SR:
2014 – prvoimplantácia ICD 802 pacientov, výmena ICD 178 pacientov
2013 – prvoimplantácia ICD 704 pacientov, výmena ICD 229 pacientov
(Životnosť prístroja ICD sa odhaduje na 5-8 rokov.)

O ZaMEDe
Spoločnosť ZaMED bola založená v roku 2005 za účelom prevádzkovania ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby. ZaMED poskytuje nepretržite urgentnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich stavoch a pri ochoreniach, ktoré by mohli viesť k závažnému poškodeniu zdravia, na mieste ich vzniku, a v prípade potreby zabezpečuje následný transport do zdravotníckeho zariadenia. Patrí medzi 5 najväčších poskytovateľov záchrannej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky. So sídlom v Komárne a vyše 150 skúsenými lekármi a záchranármi zastáva dominantné postavenie v poskytovaní záchrannej zdravotnej starostlivosti v južných regiónoch Slovenska.