Región 2024. 04. 15.

Na Deň zeme chystajú v Komárome niekoľko programov

V roku 2009, z iniciatívy bolívijského prezidenta Evo Moralesa, Organizácia spojených národov vyhlásila 22. apríl za Medzinárodný deň Zeme. Podujatie sa koná v 175 krajinách a od roku 1990 sa koná aj v Maďarsku. Komárom sa každoročne zapája do série programov ochrany prírody niekoľkými programami.

Tentoraz samospráva vyhlasuje na 19. apríla o 9. hodine akciu na výsadbu stromov na dvore Csokonaiho sídliska. Do programu sa môže zapojiť každý, preto sú vítané aj prihlášky firiem, združení a jednotlivcov. Uzávierka prihlášok je 17. apríla. Viac informácií môžete získať na čísle 06-34-541-346!

Výsadbu stromov pripravuje aj Spolok priateľov pevnosti Komárom (KEBEL). Pri príležitosti Dňa Zeme spoločnosť opäť vyhlasuje  „Zasaď svojmu dieťaťu strom!“ Výsadba stromov združenia sa uskutoční 22. apríla medzi 15. a 16. hodinou na náučnom chodníku János Gyurkó pri pevnosti Monostori na vnútornom nádvorí pevnosti Igmándi! 

Samozrejme, aj dobrovoľní zberači odpadu Kisvárosi sa zúčastňujú série kampaní na skrášľovanie životného prostredia.

Do polovice mája potrvajú programy Školského pohára udržateľnosti, medzi ktorými nebude chýbať cyklotúra v jednej z mestských environmentálnych oblastí a 27. apríla KÖSZ zorganizuje športový deň a beh spojený so zberom odpadu, ktorý mal minulý rok medzi študentmi veľký úspech.

Na tomto mieste by sme vás chceli upozorniť na stránku zoldkomarom.hu prevádzkovanú Komárom Városmarketing Kft a facebookovou skupinou Zöld Komárom, kde si môžete neustále prečítať čerstvé enviro novinky, či tematické zájazdy organizované kanceláriou Tourinform. Dostupná je aj turistická publikácia ochrany prírody Zöld Komárom, viac informácií nájdete na www.iranykomarom.hu.