Región Dél-komárom 2021. 05. 13.

Najnovšie vydanie Sprievodcu po Komárome je hotové

Po uvoľnení opatrení sa Komárom opäť teší na turistov! Nedávno vydaná turisticko-informačná brožúra pod palcom Városmarketing Kft. poskytuje užitočné informácie práve turistom.

Publikácia predstavuje také známe miesta ako pevnosť Monostor, Hviezdicovú pevnosť, kúpele Brigetio, park voľného času WF, Maďarské jazdecké divadlo Komárom alebo Centrum Brigetio, ktoré sa považuje za klenot mesta.

Brožúra obsahuje mapu mesta aj s QR kódmi, ktoré prenesú návštevníka na nový web iranykomarom.hu. Dostupná je aj aplikácia Guide at Hand, ktorá obsahuje veľa miestnych služieb.

Sprievodca Komáromom každý rok dopĺňa a aktualizuje informácie o miestnych podnikoch, reštauráciách, ubytovaní a ďalších poskytovateľoch služieb.

Publikáciu, ktorá bude v nadchádzajúcich týždňoch k dispozícii všetkým hlavným poskytovateľom turistických služieb v Komárome, nájdete v kancelárii Komárom Tourinform alebo si ju môžete stiahnuť tu.

(Zdroj: komarom.hu)