Mesto 2012. 07. 26.

Najstarší advokát na Slovensku oslávil dnes svoje 100. narodeniny

Najstarší žijúci advokát na Slovensku Štefan Lányi oslávil dnes v komárňanskom zariadení pre seniorov so svojimi členmi rodiny, priateľmi, kolegami, známymi svoje 100. výročie narodenia.

Uviedla to pre TASR riaditeľka zariadenia Zuzana Hervayová. Podľa jej ďalších slov gratulantmi boli okrem syna a dcéry zástupcovia Mestského úradu Komárno, Slovenskej advokátskej komory (SAK), zástupcovia spolupracujúcich organizácií so zariadením seniorov, zamestnanci a klienti zariadenia. Po vystúpení miestneho spevokolu a členov Jókaiho divadla Komárno i malom občerstvení sa konala voľná zábava.

“Ja som odmalička, až do veku 68 rokov počas letných mesiacov hrával tenis. Robil som dlhé výlety okolo Zlatých Moraviec. Denne som sa prechádzal štyri až päť hodín,” povedal pre TASR storočný advokát, ktorý po mentálnej a fyzickej stránke prekoná bez problémov aj svojich podstatne mladších kolegov.

Štefan Lányi sa narodil 24. júla 1912 v Zlatých Moravciach. Po skončení stredoškolského vzdelania absolvoval Právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe, kde bol v roku 1936 promovaný za doktora práv. Po absolvovaní vysokej školy bol advokátskym koncipientom v Zlatých Moravciach a neskôr v Komárne, kde pôsobil až do decembra 1982, kedy ako 70-ročný odišiel do dôchodku. Neskôr, vo svojich 78 rokoch požiadal o opätovné zapísanie do zoznamu advokátov. “Počas advokátskej praxe pôsobil vo všetkých právnych odvetviach, no v poslednom období sa venoval najmä obchodnému právu a nehnuteľnostiam. Ovláda aktívne nemecký a maďarský jazyk, ktorý vo svojej advokátskej praxi sústavne používal,” konštatovala riaditeľka Mediálneho a publikačného odboru Slovenskej advokátskej komory (SAK) Naďa Ondrišová, s tým, že so svojou advokátskou činnosťou skončil v roku 2000, vo veku 88 rokov. “Tento rok získal Lányi najvyššie ocenenie SAK za celoživotný prínos do advokácie. SAK ním oceňuje kolegov predstavujúcich vzor hodnotného profesijného i osobného života,” pokračovala.

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca viac ako 5000 advokátov a 2000 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory.

TEXT: TASR
FOTO Slovenská advokátska komora 

Vyjadrite svoj názor