Mesto 2024. 06. 10.

Naše Mesto: Dobrovoľníci zo spoločnosti ARRIVA pomáhali v Komárne

Dobrovoľníci zo spoločnosti ARRIVA dňa 7. júna brúsili a natierali brány školského internátu a strednej školy v Komárne. Do podujatia Naše Mesto sa ARRIVA zapojila už po štvrtýkrát, celkovo sa tento rok na aktivity v rámci tohto podujatia prihlásilo 144 dobrovoľníkov zo spoločností ARRIVA v piatich krajoch.

„Som veľmi rád, keď vidím, že stredná odborná škola, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj, sa aktívne zapája do života miestnej komunity. Dobrovoľníctvo spája nielen ľudí, ale aj naše mestá a celý náš región. Ďakujem každému, komu záleží na prostredí, v ktorom žijeme a ochotne nám všetkým venuje svoj čas a zručnosť,“ povedal Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

„ARRIVA spája komunity a my našu prácu chápeme ako poslanie. Projekt Naše Mesto, do ktorého sa zapájame už štvrtý rok naprieč Slovenskom, nám dáva príležitosť uvedomiť si, že aj my sme súčasťou týchto komunít, že v nich žijeme a pracujeme. Tým, že vezmeme do rúk brúsny papier a štetec s farbou, potvrdzujeme, že nám záleží na kvalite života v nich. A tak, ako je udržateľnosť dôležitá vo verejnej doprave, je aj spoločným menovateľom aktivít zahrnutých do projektu Naše Mesto,“ uviedol Michal Horák, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Dobrovoľníci zo spoločnosti ARRIVA skrášľovali areál Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej – GE SzKI na Petőfiho 2. Brány školského internátu a brány samotnej školy vďaka ich práci dostali spolu s novým náterom aj novú, prívetivejšiu tvár.

„Nitriansky samosprávny kraj aj mesto Komárno sú pre nás dlhoročnými a dôležitými partnermi. Ich vízia verejnej dopravy prináša ovocie v podobe zlepšenia dopravnej situácie na našich cestách a náraste počtu cestujúcich, čo nás veľmi teší. Radi sme sa preto aj tento rok zapojili do aktivít v projekte Naše Mesto, ktoré skrášľujú strednú školu zriadenú krajom a mesto Komárno, v ktorom úspešne pôsobí,“ povedal Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA NITRA a ARRIVA Nové Zámky.

Tímy ARRIVA z celého Slovenska sa v tomto roku zapojili do 9 dobrovoľníckych aktivít zameraných na vyčistenie, skrášlenie a zlepšenie prostredia v Šuranoch, Nitre, Komárne, Dolnom Kubíne, Trnave, Michalovciach a Bratislave. Aktivity sú súčasťou najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré pod názvom Naše Mesto organizuje Nadácia Pontis od roku 2007.