Mesto 2022. 05. 17.

Návrat do roku 1980: Okúste časy studenej vojny na vlastnej koži

Tohtoročné Komárňanské dni priniesli mnoho noviniek. Najnovšie sa mesto od 29. apríla môže popýšiť Múzeom studenej vojny a vodárenským múzeom, ktoré zachytáva 120-ročnú históriu vývoja vodární a kanalizácií. Projekt vznikol vďaka úspešnej spolupráci inštitúcií ako Matica slovenská v Komárne a KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno.

To, že občania a inštitúcie v Komárne sa vedia zomknúť a spolupracovať pre verejne prospešnú vec, nie je žiadnou novinkou. Najnovším výtvorom spoločného úsilia je jedinečná Expozícia studenej vojny a malé vodárenské múzeum, ktoré našlo domov vo vyradenom kryte civilnej ochrany v Dome matice Slovenskej v Komárne. „Prvý impulz a najväčšiu podporu sme dostali od Patrika Rumana. Dom mal k dispozícii kryt civilnej ochrany, ktorý ale nebol v najlepšom stave. Patrik ako riaditeľ podniku Komárňanských vodární a kanalizácií hľadal miesto, kde by vedel odprezentovať už viac ako 120-ročnú históriu mestského rozvodu vody a kanalizácie,“ vyjadruje vďaku riaditeľ Matice slovenskej v Komárne, Jozef Černek. Pri rovnakej príležitosti vznikla myšlienka ukázať ľuďom aj formu civilnej ochrany z roku 1980 a priblížiť atmosféru, v ktorej vyrastala dnešná stredná až seniorská generácia.

Vďaka spoločnému úsiliu a darom od množstva ľudí, je možné vidieť viac ako 550 exponátov, rozmiestnených v tematických častiach ako kryt civilnej obrany, vojenská technika, propaganda, štátna tajná bezpečnosť, bývanie, filtračná miestnosť a malé vodárenské múzeum.

„Vo vyradenom kryte civilnej ochrany v Dome Matice slovenskej v Komárne vzniklo aj menšie vodárenské múzeum pri príležitosti 120. výročia vybudovania Vodárenskej veže v Komárne. O jeho vybudovanie sa postarali odborníci z Vodární a kanalizácií mesta Komárno,“ informuje generálny riaditeľ KOMVaK-u Patrik Ruman. Návštevníci majú možnosť vidieť fázy vývoja vodární  a kanalizácii mesta za posledných 120 rokov, rôzne nástroje aj krátky film.

Poďakovanie patrí aj bývalému riaditeľovi Istvánovi Feketemu, ktorý poskytol množstvo historických materiálov a konzultoval množstvo podkladov k príprave tejto expozície.

Expozícia bude dostupná pre širokú verejnosť minimálne do konca leta, vstupenky (dospelí 4€, seniori, deti do 16 rokov a skupiny nad 6 osôb 2€) je možné zakúpiť v DMS Komárno. Výstava je k nahliadnutiu každý deň, okrem štvrtka a nedele, kompletné otváracie hodiny nájdete na webe www.studenavojna.sk.