Región Dél-komárom 2022. 04. 13.

Návštevníci Hviezdicovej pevnosti v Komárome sa môžu tešiť na nový program

Národný ústav pre umenie vo svojom Kultúrnom programe pre Hviezdicovú pevnosť v maďarskom Komárome sa rozhodol pre poskytnutie rôznych školení a príležitostí pre šírenie informácií. Zariadenie navštívia odborníci z inštitúcií  a učitelia z verejného školstva.

Hlavným cieľom programu je vytvorenie kultúrneho spoločenstva, do ktorého sa môžu zapojiť odborníci i verejnosť.

„Považujem za veľmi dôležité, aby k nám učitelia, ktorí sú vnímaví k umeniu, prichádzali organizovaným spôsobom. Spoznanie replík antických sôch v Hviezdicovej pevnosti je privilégium, ktoré by mal využiť každý,“ povedal Csaba Vizeli z Monostori Erőd Nonprofit Kft.

Vďaka programu môže navštíviť pevnosť až 2000 odborníkov počas jari a leta tohto roku.

V inštitúcii popri tomto programe prebiehajú aj rôzne iné návštevy a prednášky. Naposledy inštitúciu navštívili študenti Katedry latinčiny, starogréčtiny a dejín umenia z Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti.

Odborník zdôraznil, že výstavu, ktorú na mieste zriadilo Múzeum výtvarných umení, by si všetci, ktorí sú k dejinám umenia vnímaví alebo sa im venujú profesionálne, mali pozrieť aj viackrát.

„Som veľmi rád, že táto kvalitne spracovaná zbierka, ktorá bola v sklade na viacerých miestach po celej krajine, sa konečne dostala na dôstojné miesto v Hviezdicovej pevnosti v Komárome,“ povedala docentka dr. Bencze Ágnes po prehliadke výstavy.

Zdroj: komarom.hu