Kultúra Dél-komárom 2023. 04. 17.

Návštevnícke centrum Brigetio v Komárome otvorí už 28. apríla

Už vo februári sme informovali o to, že v susednom Komárome sa na adrese Igmándi út 34 otvorí komplex, ktorý bude zastrešovať archeologické nálezy z oblasti Brigetio.

Vďaka výberovému konaniu a podpore vedenia mesta prešla budova bývalého poľnohospodárskeho kombinátu kompletnou vonkajšou aj vnútornou obnovou,“ dozvedeli sme sa od riaditeľky Emese Számadó.

Účelom projektu je interaktívna prezentácia nálezov objavených v oblasti bývalej rímskej osady Brigetio. Vďaka investícii sa Múzeum Györgya Klapku v Komárome, v ktorom boli predtým nálezy, presťahovalo do modernej budovy.

Pri rekonštrukcii bol v dvojpodlažnej budove obnovený pôvodný vzhľad fasády, zrenovovala sa strešná konštrukcia, vymenila strecha a zabezpečila sa následná hydroizolácia a tepelná izolácia. Vymenili sa všetky okná a dvere, vybudovali sa parkoviská, budova bola bezbariérová.

Na prízemí sa nachádza stála rímska expozícia, dočasná výstavná prehliadka, inštalačný sklad, turistický showroom, kancelária, miestnosť na predaj suvenírov, ale aj kaviareň a herňa pre zábavu detí.

Profesionáli vytvorili kancelárie a ďalšie výstavné priestory na prvom poschodí a prednáškové sály v podkroví.

Hmotné pamiatky Brigetia, najvýznamnejšej osady maďarskej časti starovekých limes vedľa Aquincum, konečne dostali dôstojné miesto na prezentáciu . Investícia je míľnikom vo zvyšovaní turistickej atraktivity Komáromu, keďže mesto môže návštevníkom predstaviť lokalitu a program, ktorý obstojí na európskej úrovni.

V parku za návštevníckym centrom bola minulý rok pod odborným vedením múzea a s podporou Városmarketing Kft. otvorená vonkajšia výstava tabúľ, ktorá priblíži históriu budovy múzea.

Zdroj: komarom.hu