Mesto 2013. 12. 04.

Návštevy Mikuláša v našom meste

Radosťou oznamujeme každému, že Mikuláš aj v tomto roku navštívi mesto Komárno. Môžete sa s nim stretnúť, ak budete v správnom čase na dobrom mieste. Jeho program je nasledovný:

Nákupné centrum (Tržnica) na nám. Kossutha v dňoch 5. decembra 2013 v čase od 14.00-17.00 hodín a
6. decembra 2013 v čase od 10.00-12.00 a 14.00-16.30 hodín,

Potraviny VII – C.B.C.G. na Ul. Eötvösa (7.sídlisko) dňa
5. decembra 2013 v čase od 14.30-16.30 hodín,

Námestie gen. Klapku (pred Mestským úradom) dňa
6. decembra 2013 v čase od 15.00-17.00 hodín,

Komárno Shopping Center (bývalý Prior) dňa
6. decembra 2013 v čase od 10.00-13.00 a 16.00-18.00 hodín.

Kníhkupectvo Diderot, Tržničné nám. (oproti soche Sv. Štefana) dňa
6. decembra 2013 v čase od 14.00-18.00 hodín. Tu sa môžete dať vyfotografovať s Mikulášom, fotky si budete môcť prevziať v MJP Štúdiu v dňoch od 10. do 23. decembra 2013.
Vianočná cena fotografií 1ks 4 €, 2ks 7€, 3ks 10 € .

Mikuláš každého srdečne očakáva!