Mesto 2013. 12. 04.

Návštevy Mikuláša v našom meste

Radosťou oznamujeme každému, že Mikuláš aj v tomto roku navštívi mesto Komárno. Môžete sa s nim stretnúť, ak budete v správnom čase na dobrom mieste. Jeho program je nasledovný: