Mix 2020. 08. 13.

Nebezpečné prázdninové zábavy mladistvých sa môžu skončiť aj v nemocnici

Letné prázdniny sú obdobím, kedy školáci trávia viac času s rovesníkmi, avšak ich zábava sa občas končí v nemocnici. Neraz popíjajú alkoholické nápoje, ktoré sú pre ich organizmus mimoriadne nebezpečné  a môžu si spôsobiť otravu. Skúsenosti s tým majú aj na Detskom oddelení v Nemocnici AGEL Komárno, kde počas prázdnin takýto prípad evidujú.

V júli bol do nemocnice prijatý s otravou alkoholu 16-ročný pacient, ktorý počas dňa málo pil aj jedol, večer požil alkohol a následne musel byť hospitalizovaný. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že pitie alkoholických nápojov môže mať u detí a mladistvých nebezpečné následky. ,,Príznakov predávkovania alkoholom je množstvo a závisia od množstva a rýchlosti požitia alkoholu.  Závažnosť otravy je  daná  aj individuálne – zohráva dôležitú úlohu vek,  kondícia  pacienta alebo sprievodné iné ochorenia a prejavujú sa nežiaducim vplyvom, najmä na nervovú sústavu a kardiovaskulárny systém. V závažných prípadoch otravy z dôvodu útlmu dýchania, srdcovej činnosti a poruche vedomia bez adekvátnej odbornej pomoci môže dôjsť aj k smrteľnej komplikácii, preto je  potrebné v takýchto prípadoch okamžite volať zdravotnú pomoc,“ vysvetľuje primár detského oddelenia MUDr. Mário Kochan. Prvou pomocou podľa jeho slov u pacienta, ktorý je v bezvedomí, je potrebné dať do stabilizovanej polohy na bok.

Počas hospitalizácie je nutné  na základe klinických príznakov a laboratórnych výsledkov stanoviť stupeň otravy a tým mieru diagnostických a liečebných postupov.  Najčastejšie sú postupy zamerané na rehydratáciu a korekciu porúch vnútorného prostredia spôsobeného  priamym vplyvom alkoholu, ako aj vzniknutými komplikáciami.  Po stabilizovaní stavu a odznení príznakov intoxikácie je pacient prepustený do domácej starostlivosti s poučením o možných rizikách. ,,Deti a mladiství nemajú konzumovať alkohol vôbec, pretože nie sú fyzicky a emocionálne vybavení ako dospelí a rýchlejšie u nich vzniká závislosť,“ hovorí MUDr. Mário Kochan. Charakteristické je, že alkohol u mladistvých  sa rýchle vstrebáva z tráviaceho systému a rýchlo sa distribuuje do organizmu, najmä telesných tekutín.

V roku 2019 bolo v Nemocnici AGEL Komárno hospitalizovaných na Detskom oddelení 9 mladistvých s otravou krvi. Pomer chlapcov a dievčat je takmer rovnaký.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)