Mesto 2012. 12. 14.

Nedostatky v ázijských bistrách

Päť z piatich skontrolovaných Saigon-Pandistov v Komárne mali v septembri zistené nedostatky, tragické porušenia hygieny však zaznamenané neboli.

FOTO: sxc.hu

Novembrová kontrola  Úradu verejného zdravotníctva SR dopadla lepšie, ako tá v septembri. Podľa pracovníkov úradu klesol počet nedostatkov zo septembrových takmer 80% reštaurácií na 40% v novembri. Konkrétnejšie výsledky budú zverejnené neskôr.

Zistenia zo septembra
V rámci mimoriadnej cielenej kontroly vykonal Úrad verejného zdravotníctva SR spolu 214 kontrol v 176 „ázijských reštauráciách (čínske, indické, kórejské, orientálne a pod.)“ v Slovenskej republike. Nedostatky sa zistili v 134 prevádzkach ázijských reštaurácií (čo predstavuje 76 % prevádzok).

Reštaurácia „HANOI“, Kossúthovo námestie, Komárno
Zistené nedostatky
– chýbala evidencia teplôt počas výdaja hotového pokrmu,
Opatrenia
– zaviesť evidenciu teplôt,

Reštaurácia „PANDA“, Františkánov 14, Komárno
Zistené nedostatky
– chýbali doklady o odbornej spôsobilosti u 2 zamestnancov,
Opatrenia
– zamestnanci boli prihlásení na skúšky odbornej spôsobilosti,

Reštaurácia „Ázijská kuchyňa PANDA“ Kossúthovo námestie 13, Komárno
Zistené nedostatky
– 1 zamestnanec nemal platný zdravotný preukaz,
– 1 zamestnanec nemal doklad o odbornej spôsobilosti,
– v sklade potravín chýbal teplomer a vlhkomer, chýbala evidencia nameraných teplôt,
Opatrenia
– zamestnanec bol okamžite vyradený z epidemiologicky závažnej činnosti do doby predloženia platného zdravotného preukazu,
– zamestnanec bol prihlásený na skúšky odbornej spôsobilosti,
– zabezpečiť meracie zariadenia do skladu potravín, zaviesť evidenciu teplôt, 24

Reštaurácia „SAIGON RESTAURANT“, Ulica bisk. Királya č. 17, Komárno
Zistené nedostatky
– je potrebné vykonať bielenie priestorov ZSS,
Opatrenia
– bol stanovený termín na odstránenie nedostatku,

15. Reštaurácia „SAIGON“, Nádvorie Európy, Nórsky dom 3669, Komárno
Zistené nedostatky
– evidencia príjmu tovaru je vedená čiastočne,
– v chladiacom a mraziacom zariadení bol nefunkčný teplomer,
– je potrebné obnoviť bielenie priestorov,
Opatrenia
– viesť úplnú evidenciu príjmu tovaru,
– zabezpečiť funkčné meracie zariadenia,
– bol stanovený termín bielenia priestorov

Vyjadrite svoj názor