Mesto 2021. 10. 26.

Nemocnica AGEL Komárno eviduje zvýšený záujem o očkovanie treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu

Nemocnica AGEL Komárno eviduje zvýšený záujem o očkovanie proti koronavírusu, hlavne o očkovanie treťou dávkou. Aj vďaka vynikajúcej spolupráci s mestom je Komárno jedným z mála miest na Slovensku, kde očkovanosť už dosiahla hranicu 65% v kategórii 50+, čo sa prejaví aj v rámci covid automatu. Nemocnica má aktuálny vývoj pandémie pod kontrolou, aj keď počet hospitalizovaných pacientov mierne stúpa. Väčšinou ide o neočkovaných ľudí.

„Aktuálne máme hospitalizovaných 12 pacientov na covid oddelení, z toho 2 sú v ťažkom stave a ďalší 3 sú suspektní, čakáme na výsledok ich testu. Z týchto pacientov je iba jediný očkovaný, ten má ale porovnateľne ľahší priebeh ochorenia ako ostatní štrnásti,“ hovorí námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Gabriela Filkóová. Nemocnica nemá problém s pozitivitou svojich zamestnancov na COVID-19, keďže vyše 75% z nich je zaočkovaných dvomi dávkami a zamestnanci, ktorí prejavili záujem, už dostali aj tretiu dávku  vakcíny. To všetko prispieva k oveľa lepšiemu zvládaniu pandémie v rámci dopadov na nemocnicu, ako to bolo v druhej vlne.

Nemocnica AGEL Komárno naďalej očkuje každý pracovný deň od 7,15 do 14,00hod. Záujemcovia sa môžu registrovať cez NCZI alebo na konkrétny deň a čas na webovom portáli spoločnosti AGELhttps://portal.agel.sk/ex-page-two?tagTrg=ten-in-kn&step=1&exam_type=notCovid, kde je možné si vyhľadať Vakcinačné centrum Komárno a prihlásiť sa na očkovanie. ,,Očkujeme aj neregistrovaných občanov, od minulého týždňa sa prudko zvýšil záujem, najmä o tretie dávky. Denne očkujeme stovky ľudí,“ dodáva MUDr. Filkóová.

Pred očkovaním treťou dávkou sa záujemcovia musia preukázať platným certifikátom (digitálny preukaz EÚ) o absolvovaní očkovania druhou dávkou. Pracovník vakcinačného centra následne overí podmienku uplynutia stanoveného časového obdobia od podania 2. dávky:

– Imunokompromitovaní pacienti – najskôr 4 týždne od podania 2. dávky

– Imunokompetentní pacienti – najskôr 6 mesiacov od podania 2. dávky

Osobám, ktoré boli kompletne zaočkované a prekonali ochorenie COVID-19, sa tretia posilňovacia dávka neodporúča vzhľadom na skutočnosť, že prekonanie ochorenia COVID-19 pôsobí ako tretia posilňovacia dávka. V prípade, ak si žiada osoba podať posilňovaciu dávku, bude jej táto dávka podaná.

Podanie tretej posilňovacej dávky je vhodné zvážiť najmä osobám, ktoré:

A. prekonali ochorenie COVID-19 pred viac ako dvanástimi (12) mesiacmi,

B. mali ochorenie COVID-19 s bezpríznakovým alebo málo výrazným priebehom.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK