Mesto 2022. 02. 02.

Nemocnica AGEL Komárno na oddelení klinickej biochémie realizovala v roku 2021 takmer dva milióny vyšetrení

Oddelenie klinickej biochémie Nemocnice AGEL Komárno vlani dosiahlo historické maximá v počte realizovaných vyšetrení. Vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu dokázali urobiť rozbor takmer dvoch miliónov vzoriek. Portfólio vyšetrení zahŕňa 120 metód.

Komárňanskí laboranti sú síce pred zrakmi pacientov aj verejnosti skrytí, ich práca je však rovnako dôležitá ako lekárov či sestier. Od ich rýchlosti, presnosti a najmä výsledkov vyšetrení závisí stanovenie diagnózy, objasnenie zdravotných problémov pacientov a určenie liečby. Hoci laborantom pomáhajú najmodernejšie prístroje, človek tu má stále nezastupiteľné miesto. ,,Našou hlavnou náplňou je vyhodnotenie vzoriek biologického materiálu z biochemického hľadiska. Výsledky musíme spracovať v čo najkratšom čase a slúžia lekárom ako podklad v ďalšom rozhodovaní pri stanovení diagnózy a následnej terapie pacienta,“ objasňuje primárka oddelenia klinickej biochémie MUDr. Silvia Priškinová. Tím komárňanských laborantov tvorí 12 kolegov. 

Oddelenie klinickej biochémie v Nemocnici AGEL Komárno  pracuje na špičkových analyzátoroch COBAS firmy ROCHE. Tie dokážu spracovávať séra pre rutinnú biochémiu, vyšetrenia hormónov, vitamínov, tumormarkerov a predoperačnej sérológie. Veľkokapacitné analyzátory majú výkon až 800 vyšetrení za hodinu. Na analyzátoroch ABL 800 FLEX firmy RADIOMETER  sa realizujú vyšetrenia acidobázickej rovnováhy, vyšetrenia močového sedimentu sa realizujú na analyzátore FUS DIRUI  a vyšetrenia osmolality je možné urobiť vďaka analyzátoru OsmoPro firmy MEDESA. 

,,Všetky uvedené vyšetrenia prevádzame každý deň. Urgentné vyšetrenia sú hotové do 1 hodiny, ostatné vyšetrenia do 2-3 hodín. Za rok 2021 bolo realizovaných 1.899.849 vyšetrení spolu s kontrolami a kalibráciami. Cez covidové obdobie sme v roku 2021 vyšetrili denne až 80 vyšetrení acidobázickej rovnováhy. Portfólio našich vyšetrení zahŕňa až 120 metód,“ hovorí vedúca laborantka OKB Zuzana Dóczeová.

V dôsledku pandémie COVID -19 sa práca v laboratóriu zmenila. Verejnosť sa naučila, čo sú protilátky, RT-PCR testy a antigénové testy. ,,Na vyšetrenie COVID -19 máme aj v Nemocnici AGEL Komárno k dispozícii vyšetrenia protilátok tak po prekonaní ochorenia, ako aj po očkovaní. Ľudia majú čoraz väčší záujem  o poznanie svojho zdravotného stavu,“ priznáva primárka MUDr. Silvia Priškinová. Novinkou na oddelení klinickej biochémie je  možnosť vyšetrenia rýchleho PCR testu zo steru z nosohltana na analyzátore COBAS LIAT firmy ROCHE. Klient získa výsledok do 3 hodín. Ďalšou novinkou pre verejnosť sú balíky vyšetrení pre samoplatcov v e-shope firmy AGEL SK.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK