Mesto 2022. 01. 31.

Nitriansky kraj podporuje projekty pre zdravotníctvo z Plánu obnovy a odolnosti SK

Rozhodujúce riešenia v oblasti zdravotníctva, ako sú spokojnosť pacientov a skvalitňovanie služieb v tomto rezorte, musia vychádzať z úzkej súčinnosti samosprávneho kraja a regionálnych nemocníc. Preto sa  vedenie Nitrianskeho samosprávneho kraja intenzívne a priebežne zaujíma o situáciu v oblasti poskytovania služieb pacientom. Predseda NSK Milan Belica v tomto smere absolvoval pracovné stretnutia s predstaviteľmi ústavných zdravotníckych zariadení, či už Fakultnej nemocnice v Nitre alebo regionálnych nemocníc a verí, že pri akejkoľvek možnej forme  podpory sa nezabudne práve na regionálne nemocnice, ktoré sú najbližšie k tomu, kto ich služby dennodenne potrebuje – k pacientovi.

Vo štvrtok 27. januára 2022 sa konalo ďalšie z týchto stretnutí. Vedenie NSK, spoločnosti AGEL a Nemocnice AGEL Komárno sa dohodli na spoločnej podpore projektov, ktoré môžu byť súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SK. Pre rezort zdravotníctva na Slovensku je z európskych peňazí vyčlenený balík až 1,5 miliardy EUR. Hlavný cieľ je jasný, zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a predovšetkým spokojný pacient.

Plán obnovy hovorí jednoznačne. Projekty, ktoré majú byť s jeho pomocou financované, musia byť vybrané do konca roku 2022. Ich začiatok realizácie sa očakáva najneskôr začiatkom roka 2023. Nitriansky samosprávny kraj má oblasť zdravotníctva dlhodobo ako jednu z priorít, pričom jednou z najaktívnejších v rozvoji je Nemocnica AGEL Komárno (v priestoroch ktorej sa buduje o.i. nový moderný urgentný príjem), nezaostávajú však ani Nemocnice AGEL Levice (nový urgentný príjem bol dokončený v novembri 2021) a Nemocnica AGEL Zlaté Moravce. Komárňanskú nemocnicu má v prenájme spoločnosť AGEL od roku 2017 avšak rozvoj nemocnice prináša zveľadenie verejného majetku a slúži všetkým občanom bez rozdielu.  ,,Na stretnutí sme sa dohodli na koordinovanom, spoločnom postupe pri presadzovaní zmysluplných projektov, ktoré by sme chceli dostať do Plánu obnovy. Je to jedinečná šanca zabojovať o  európske peniaze pre slovenské nemocnice a našich pacientov. Jednoznačne sme sa zhodli, že najdôležitejšie pri posudzovaní projektov je jeho prínos pre pacienta. Tomu je jedno, či je nemocnica štátna alebo súkromná, jeho kritériom je,  aby tam, kde chodí, dostal stále kvalitnejšie služby, vyšetrenia a liečbu, aby jednoducho bol pacient na prvom mieste aj v konkrétnom regióne či meste, nielen vo veľkom centre,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška. Komárňanská nemocnica vlani preinvestovala viac ako 3,6 milióna EUR na svoj rozvoj, pre Plán obnovy je pripravená predložiť viacero strategických rozvojových projektov v celkovej hodnote niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré posunú nemocnicu na úroveň nemocnice 21. storočia so silným pro pacientskym prístupom a viacerými inováciami, vrátane opatrení na vybudovanie ,,zelenej nemocnice“.

Nemocnica vlani hospitalizovala takmer 11 000 pacientov, z toho takmer 1000 bolo s diagnózou covid-19. Nezastupiteľné miesto zohrávajú komárňanskí zdravotníci v boji s covidom v rámci očkovania, keď zabezpečujú zdravotnícku súčinnosť pri očkovaní v štyroch vakcinačných centrách.