Mesto 2023. 06. 29.

Novinka v komárňanskej nemocnici: od júna poskytuje vyšetrenie prsníkov magnetickou rezonanciou

V januári otvorili pracovisko magnetickej rezonancie a od júna poskytujú aj možnosť vyšetrenia prsníkov touto metódou. Nemocnica AGEL Komárno v rámci svojich rozvojových projektov a zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti prichádza s ďalšou novinkou pre pacientov. V indikovaných prípadoch sa na najmodernejšej magnetickej rezonancii dajú vyšetriť prsníky, mimoriadne detailne a presne so zameraním na tie najmenšie nálezy.

,,Našou snahou bolo maximálne využitie novej magnetickej rezonancie s čo najväčším diagnostickým záberom. Preto sme sa rozhodli zakúpiť špeciálne doplnkové technologické súčasti a od júna realizujeme, zatiaľ v skúšobnej prevádzke, aj MRi prsníkov,“ hovorí námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice AGEL Komárno MUDr. Gabriela Filkóová. Spolu s mamografiou a CT teda nemocnica už poskytuje maximálne možné vyšetrenia v rámci prevencie či včasnej diagnostiky onkologických nálezov. Vzhľadom na to, že sa v komárňanskej nemocnici nachádza aj onkologické centrum, pre pacientov to prináša ďalšiu pridanú hodnotu – všetko na jednom mieste.

,,MRI prsníkov trvá zhruba pol hodinu, pacientka leží pokojne na bruchu na špeciálnom lôžku, kde sú umiestnené otvory pre prsníky. Vyšetrenie sa realizuje s detailnou presnosťou, dokážeme tu identifikovať aj veľmi malé uzliny či útvary, ktoré sú inými metódami nezistiteľné. Naše prostredie je komfortné, veľmi empatické k pacientovi, snažíme sa každej klientke všetko detailne vysvetliť,“ hovorí primár rádiodiagnostického oddelenia MUDr. Ľudovít Sebő. Vyšetrenie je zároveň najprecíznejším spôsobom prevencie. Môže sa vykonávať s podaním kontrastnej látky do žily, alebo aj bez nej. Veľmi dôležitou podmienkou vyšetrenia je odložiť si všetky kovové veci, keďže prístroj pracuje s magnetickým poľom. Preto je kontraindikáciou v tomto prípade pacient s kardiostimulátorom, resp. s kovovými implantátmi. Menším diskomfortom je hlasné pískanie, ktoré však personál tlmí poskytnutím ochranných slúchadiel.

,,Ako lekári máme najvyšší cieľ, zdravie a pohodu pacientov. Prsníky predstavujú dôležitú súčasť tela a starostlivosť o ne vyžaduje najvyššiu mieru precíznosti a citlivosti. Preto sme investovali do najmodernejšej technológie, ktorá je špičkou v oblasti diagnostiky. Je to neinvazívna, bezbolestná metóda, ktorá využíva magnetické pole na získanie obrazov prsníka. Tieto obrazy nám umožňujú identifikovať aj tie najmenšie abnormality a umožňujú nám presnú diagnostiku a plánovanie liečby,“ dodáva primár Sebő. Pre klientky, ktoré sa starajú o svoje zdravie a chcú minimalizovať riziká spojené s diagnostikou je obzvlášť dôležité, že sa nemusia obávať žiadneho ionizujúceho žiarenia.

Popis vyšetrenia dostane pacient v podobe zaheslovaného emailu do siedmich dní.

príchod na pracovisko MRI
vypísanie dotazníka
v kabínke sa vyzlečie a odloží všetky kovové predmety
zdravotník zavedie pacientke do žily na ruke kanylu pre podanie kontrastnej látky
presun k prístroju MRI
pacientka sa presunie do priestoru MRI
pacientka podľa pokynov zdravotníka zaujme polohu
vyšetrenie trvá zhruba 30 minút