Mesto 2022. 10. 24.

Novinka v komárňanskej pevnosti: budíček a večierku vám ohlási vojenská melódia

Pevnosť v Komárne je otvorená novinkám! Dokazuje to aj vojenská melódia, ktorá rozozvučí mesto viackrát počas dňa.

Začiatok každej prehliadky odteraz návštevníkom ohlasuje od začiatku októbra príjemná vojenská melódia. Okrem toho, nové zvukové zariadenie ohlasuje aj budíček ráno o 7:00 a večer o 19:00 večierku.

Realizované v rámci projektu KOMFORT, vďaka podpore z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU.

Zdroj: Pevnosť Komárno – Komáromi Erőd