Mesto 2016. 10. 31.

Nový mamograf svetovej spičky v Komárne

Dňa 28.10.2016 bol na radiologickej amulancií Soxra vedený s MUDr.Lászlóm Bothom v dôstojníckom pavilóne v Komárne zavedené do prevádzky unikátne vyšetrovacie zariadenie. Mamografický digitálný systém Hologic Selenia Dimensions je najmodernejším mamografickým prístrojom v súčasnosti.

Čiste digitálný systém, prináša trojrozmerné zobrazenie prsníkov pomocou technologie TOMOSYNTÉZA. Princip tomosyntézy sa zakláda na prevedení viacnásobnej expozicie so súčasným pohybom ramena prístroja, tzv. rentgenky proti snímkovanému objektu, v tomto prípade prsu. Snímok či snímky v režimu tomosyntézy umožňujú lekárovi získať priestorový obraz prsníkov a tým pádom i presnejšie stanovenie diagnózy. Najväčšie uplatnenie najde nová technologia vo vyšetrování prsníkov s bohatou mliečnou žľázou, u ktorých klasická mamografická metoda je menej výťažná z dôvodu vzájomného prekrívania žľazových štruktúr.

Normálná prsná žľaza môže mať rovnakú hustotu ako niekteré nádorové ložiská, takže sa môžu v tieni hustej žľazy zcela ztratiť. Táto limitácia klasickej 2D mamografie tak znižuje citlivosť mamografického vyšetřenia a naopak zvyšuje počet falošne pozitivných nálezov.

capture

Naopak tomosyntéza snímkuje prsníky nízkodávkovými expoziciami v niekolkých rezoch, a tým snižuje či eliminuje prekrývánie jednotlivých štruktur v prsnej tkáni. Touto novou metodu je idealné sledovať napríklad ženy s vyšším rizikom vzniku rakoviny prsníka, väčšinou sa totiž jedná o ženy v mladšom veku s horšou priehladnou žľázou.

Potrebná kompresia k prevedeniu vyšetrenia je menšia, čo zaručuje väčší komfort klientiek. Súčasné študie ukazujú, že tomosyntéza v kombinacií s 2D mamografiou zvyšuje záchyt rakoviny prsníkov a zároveň snižuje počet falošne pozitivných dovyšetrení len pri malom zvýšení radiačnej záteže, ktoré nepresahujú doporučené hodnoty pre mamografické vyšetrenie.

Tento mammograf je jedinečný nie len v Komárne ale na celom Slovensku.

1