Mix 2017. 01. 11.

Novým predsedom predstavenstva spoločnosti AGEL sa stal MUDr. Milan Leckéši

Dozorná rada spoločnosti AGEL a.s. na svojom poslednom zasadnutí v roku 2016 menovala nového predsedu predstavenstva MUDr. Milana Leckéšiho. Ten nahradil MUDr. Jána Dudru, ktorý zostáva členom predstavenstva spoločnosti a na pozícii podpredsedu sa bude ďalej sústrediť na rozvoj zdravotnej starostlivosti a nových programov skupiny AGEL.

MUDr. Milan Leckéši vyštudoval všeobecné lekárstvo na Univerzite Palackého v Olomouci, kde v roku 1990 promoval. V spoločnosti AGEL pôsobí už od roku 2004, pričom v roku 2010 nastúpil do funkcie podpredsedu predstavenstva zodpovedného za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Českej i Slovenskej republike a taktiež za akvizície nových zdravotníckych zariadení. Od roku 2009 do októbra 2016 bol zároveň predsedom predstavenstva AGEL SK a.s. „V skupine AGEL pôsobím už 13 rokov a domnievam sa, že môžem vychádzať zo znalostí procesov jeho riadenia, a to i z pohľadu bývalého riaditeľa Nemocnice Valašské Meziřičí. Funkciu predsedu predstavenstva holdingu prijímam s pokorou a cieľom pokračovať v jej rozvoji, ktorý je postavený na poskytovaní kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti v našich nemocniciach a ambulantných zariadeniach v ČR a SR. Ide o tímovú prácu nielen celého predstavenstva, ale tiež managementu jednotlivých spoločností, ktorých schopnosti a entuziazmus chcem v tomto procese využiť,“ uviedol MUDr. Milan Leckéši.

Dozorná rada ďalej menovala nového podpredsedu predstavenstva Mgr. Pavla Šléšku, ktorý bude zodpovedný za oblasť financií, a ktorý pred svojim nástupom pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa v spoločnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Nového člena predstavenstva ďalej menovala dozorná rada Ing. Michala Pišoju, ktorý je súčasne predsedom predstavenstva spoločnosti AGEL SK a v minulosti zastával funkciu riaditeľa Nemocnice Košice – Šaca. Títo nahradili Ing. Mareka Kýhosa, MBA, a Ing. Tomáša Uvízla, ktorí k 31. 12.2016 rezignovali zo svojej funkcie.

Od 1.1.2017 predstavenstvo spoločnosti AGEL a.s. pracuje v nasledujúcom personálnom obsadení:

  • Milan Leckéši, predseda predstavenstva
  • Pavel Šléška, podpredseda predstavenstva
  • Ján Dudra, Ph.D., MPH, podpredseda predstavenstva
  • René Janosch, člen predstavenstva
  • Michal Pišoja, člen predstavenstva

Predstavenstvo spoločnosti AGEL SK a.s. pozostáva:

  • Michal Pišoja, predseda predstavenstva
  • Ján Slávik, MBA, podpredseda predstavenstva
  • Dávid Szabó, člen predstavenstva

Spoločnosť AGEL je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. AGEL SK na Slovensku kontroluje a riadi spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych regiónoch republiky.

Mgr. Marta Csergeová-
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.