Región 2014. 06. 09.

Ocenili najlepších žiakov

Nitriansky samosprávny kraj ku koncu školského roka slávnostne odmenil úspešných žiakov stredných škôl Nitrianskeho kraja, ktorí získali v uplynulom školskom roku významné umiestnenie v celoslovenských či medzinárodných súťažiach.

Dňa 4.júna sa v priestoroch sály Župného domu v Nitre zišlo 56 úspešných žiakov zo 66 škôl celého nitrianskeho kraja. Žiaci prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja v kategóriách: olympiády, stredoškolská odborná činnosť, prírodovedné, odborné, umelecké a športové súťaže.

Slávnostne ocenení boli nasledovní žiaci z nášho okresu:

Kategória: Stredoškolská odborná činnosť
Patrik Hajko: Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, Komárno

Kategória: Športové súťaže
Michael Szabó: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

Kategória: Odborné súťaže
Szilárd Tóth: Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, Komárno
Tibor Zauko: Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, Komárno
Iveta Kovácsová: Stredná priemyselná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno

Kategória: Umelecké súťaže
Bálint Jonatán Dóczé, Gymnázium Hansa Selyeho, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
Zsolt Nagy, Gymnázium Hansa Selyeho, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
Zsófia Kálosi, Gymnázium Hansa Selyeho, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
Betina Horváth, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno

Odmeneným študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich tvorivej, študijnej a športovej reprezentácii nášho mesta Komárna a v šírení dobrého mena celého komárňanského okresu a nitrianskeho samosprávneho kraja.

(Ing. Dana Szabóová)

Vyjadrite svoj názor