Mesto 2012. 02. 18.

Odovzdanie zrekonštruovanej hasičskej stanice v Komárne

Modernizáciou a stavebnou úpravou sa vytvorili priestory na zlepšenie pracovného prostredia a skvalitnenie a zefektívnenie poskytovania záchranárskych služieb.

Vo štvrtok bola slávnostne otvorená a odovzdaná do užívania zrekonštruovaná hasičská stanica v Komárne za účasti ministra vnútra SR JUDr. Daniela Lipšica, prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Pavla Mikuláška a pplk. Mgr. Norberta Záležáka povereného zastupovaním riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre .

Stavebné práce na hasičskej stanici prebehli v období máj 2010 až august 2011. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Čiastka poskytnutého príspevku na stavbu bola 844 162,89 €.

Okrem rekonštrukcie pôvodného objektu bola zrealizovaná nadstavba a rozšírenie priestorov. Rekonštrukcia na hasičskej stanici prebiehala za plnej prevádzky a hlavnými cieľmi rekonštrukcie boli zvýšenie energetickej úspory budovy a rozšírenie a zlepšenie priestorov užívaných príslušníkmi s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom. Na slávnostnom otvorení po príhovoroch bola budova vysvätená a všetci zúčastnení si mohli prezrieť priestory zrekonštruovanej hasičskej stanice.

TEXT: HaZZ

Vyjadrite svoj názor