Mesto 2018. 12. 14.

Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas vianočných sviatkov prebiehať nasledovne:
– 24. decembra 2018 (Štedrý deň) podľa bežného harmonogramu,
– 25. decembra 2018 (1. sviatok vianočný) podľa bežného harmonogramu,
– 26. decembra 2018 (2. sviatok vianočný) podľa bežného harmonogramu,