Mesto 2020. 11. 19.

Onkocentrum v Komárne oslavuje druhé výročie svojej činnosti

Onkologické centrum v Komárne oslavuje 19. novembra 2020 presne dva roky od začiatku svojej činnosti. Dnes má svoje stabilné popredné miesto na onkologickej mape Slovenska. Dôležitou súčasťou siete moderných onkologických stredísk sa onkocentrum stalo vďaka výbornému technickému vybaveniu, vynikajúcim odborníkom, skvelému manažmentu onkocentra, relevantným dvojročným  výsledkom a minimálnym čakacím lehotám. Jeho činnosť neochromila ani pandémia koronavírusu, aj keď sprísnenie epidemiologických opatrení je aj tu samozrejmosťou.

Základné fakty o dvoch rokoch prevádzky onkocentra, ako aj aktuálnu situáciu nám zhrnul primár Oddelenia klinickej a radiačnej onkológie MUDr. Pavel Demeter, MBA. 

Ako by ste dva roky činnosti Onkologického centra zhodnotili?

Dva roky ukázali, že viaceré pracoviská v okolí, ale aj vzdialenejšie pracoviská Slovenska nás berú ako stabilného a spoľahlivého partnera pri liečbe onkologických pacientov. Za uplynulé dva roky sme odliečili vyše 1800 pacientov, vykonali sme viac ako 33 tisíc ožiarov  a realizovali sme výkony v hodnote viac ako 5 miliónov EUR. Tajomstvom mimoriadnej efektivity je zohratý, vysoko progresívny až bláznivý tím v tom najlepšom slova zmysle v kombinácii s nadšením, výbornou komunikáciou a využitím silných stránok každého člena nášho tímu až za hranice jeho možností. Podieľa sa na tom aj veľmi efektívne využívanie celej softwarovej výbavy hlavnej technológie, perfektné časové manažovanie pacientov, čo prináša efekt v podobe minimálnej čakacej doby na ožarovanie.

Čo by ste označili za najväčšie pozitívum onkocentra?

Spokojnosť pacientov s rádioterapiou v Komárne, ich pozitívnu spätnú väzbu. Títo pacienti potom svoje skúsenosti sami šíria ďalej. Druhé pozitívum je reálne sa rozbiehajúca onko-gynekologická spolupráca a fakt, že sa tieto skutočnosti začali dostávať aj do povedomia regionálnych gynekológov, ako i samotných pacientiek. 

V čom spočíva najväčší prínos lineárneho urýchľovača Halcyon, ktorý bol pri obstaraní najmodernejším prístrojom v Čechách a na Slovensku?

Objektívne sme v prevádzke len dva roky a tradícia sa v slovenských pomeroch buduje dlhšie. Ukazuje sa však, že najlepšou reklamou sú spokojní pacienti a neobyčajný prístup personálu. Lineár dokáže rýchlo a presne ožiariť rakovinou zasiahnuté tkanivá. Pacient celkovo dostáva menej radiačnej dávky, cielene sú ožarované len nevyhnutné miesta, bez zásahu okolitých zdravých tkanív. Keďže ročne pribudne na Slovensku viac ako 30 000 nových pacientov s onkologickým ochorením, dáva tento prístroj pacientom šancu v boji so zákernou diagnózou.

Aké onkologické diagnózy najčastejšie liečite?

Na prvom mieste je to rakovina prsníka, ďalej nasleduje rakovina konečníka, pľúc, prostaty a poradie v prvej päťke liečených diagnóz uzatvára rakovina orgánov ORL oblasti. Vek našich pacientov je od 25 do 95 rokov. U každého je mimoriadne dôležitý individuálny prístup, liečebná stratégia a zvolená taktika liečby. Čo je však absolútne na prvom mieste, je prevencia, resp. včasné stanovenie diagnózy. Poznáme štyri štádia rakoviny, s každým klesá úspešnosť vyliečenia o 20 až 40%. 

Koľko pacientov aktuálne denne ožarujete?

V priemere je to  cca 65 pacientov za ceň pri 12 hodinovej prevádzke lineárneho urýchľovača. Kapacita pracoviska umožňuje toto číslo zvýšiť až napríklad nad 90 pacientov ožiarených v priebehu jedného dňa pri rovnakom štandarde, pričom čakacia doba na ožarovanie sa pohybuje stále do siedmich dní. Štandardne takýto termín nemá s najväčšou pravdepodobnosťou žiadne iné onkologické pracovisko na Slovensku. To všetko pri vysokej kvalite.

Aký je plán rozvoja komárňanského onkologického centra do budúcna?

Dlhodobo čakáme na rekonštrukciu celého pavilónu klinickej a radiačnej onkológie, aby priestory ambulantnej liečby, riedenia cytostatík, aplikačných miestností, lôžkovej časti, čakární a ostatných priestorov, spĺňali kritériá modernej doby. Cieľ však je ešte vyšší: mať nadčasové priestory, ktoré budú zaručovať aj ďalší nárast kapacity liečby onkologických pacientov pri pokračujúcom zvyšovaní kvality. Všetko zabrzdila i koronakríza, ktorá ale sprevádza celú spoločnosť.

Čo vám dva roky prevádzky ukázali z pohľadu liečby onkologických ochorení?

Tie dva roky ukázali, že priestorový a technický suport priestorov celého pavilónu výrazne zaostáva za medicínskym pokrokom onkológie v Komárne. To sťažuje pokračujúci rozvoj. Jednoducho na nič nečakáme a stále sa vyvíjame bez ohľadu na stav materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ale i koronakrízu. Čas nečaká, konkurencia nespí, všetko je v dynamickom vývoji a ani rakovina nečaká. Som rád, že v najbližšom období sa bude realizovať renovácia Onkologického oddelenia a budú vybudované nové priestory na riedenie i podávanie cytostatík.

Aký mala dopad na prevádzku lineáru pandémia koronavírusu?

Snažíme sa, aby dopad nebol žiadny. Prijali sme prísne protiepidemiologické opatrenia, ale inak sme našu prevádzku nijak neobmedzili. Reálne však bolo a je cítiť mierny pokles pacientov. Okolité pracoviská nám ich odoslali v menších počtoch, pravdepodobne v dôsledku celkového útlmu pohybu populácie, teda aj diagnostiky a liečby. Dúfam ale, že sa pri poslednej vete mýlim, lebo inak by to bol zlý signál, že kvôli koronavírusu trpí liečba iných závažných diagnóz.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK